Zwangerschapsdiscriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie komt nog altijd te vaak voor op de werkvloer. Volgens het College voor de Rechten van de Mens hebben jaarlijks bijna 65.000 vrouwen met zwangerschapsdiscriminatie te maken. Sommigen van hen lopen hierdoor een promotie mis of verliezen zelfs hun baan. Hier moet verandering in komen, vindt minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher.

Zwangerschapsdiscriminatie op de werkvloer

Afgelopen maandag is een nieuwe landelijke campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie van start gegaan. De campagne is onderdeel van het actieplan zwangerschapsdiscriminatie dat de minister in maart van dit jaar presenteerde.

Doel van de campagne is werkgevers bewust te maken van zwangerschapsdiscriminatie en ze te wijzen op het talent dat ze mogelijk laten lopen. Asscher roept werkgevers op om zwangere vrouwen niet anders te behandelen dan andere werknemers. “Zwanger zijn moet een feest zijn! En dus geen onnodige spanningen opleveren voor de moeder. Vooral geen stress of ze haar baan misschien kwijtraakt, of haar contract nog wel verlengd wordt en of ze in de toekomst nog wel promotie kan maken. En bij sollicitaties mag een dikke buik natuurlijk ook absoluut geen reden zijn om iemand af te wijzen. Dat doen goede en moderne werkgevers niet. Die kijken verder dan negen maanden vooruit.”, aldus de minister.

Afgewezen door zwangerschap

Mag je bij een sollicitatie eigenlijk worden afgewezen vanwege het feit dat u zwanger bent? Of mag een werkgever besluiten jouw contract niet te verlengen vanwege de zwangerschap? Nee, bij wet is vastgelegd dat dit niet mag. De belangrijkste Nederlandse wetgeving is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (art. 7:646 BW), de Wet Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen (art. 1, 1b en 3 WGB m/v), en in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (art. 1 en 5 AWGB).

Internationaal staan specifieke regels voor zwangere werkneemsters opgenomen in het IVESCR, het Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (het Vrouwenverdrag), verdragen van de International Labour Organization (ILO-verdragen), het Europees Sociaal Handvest en Europese richtlijnen (van de EU). Hierin is onder meer bepaald dat werkgevers vrouwen niet vanwege een zwangerschap mogen benadelen bij de werving en selectie, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, terugkeer na het zwangerschaps- en bevallingsverlof en bij de beëindiging van het dienstverband.

Sta in je recht

Het is belangrijk te weten wat je rechten zijn met betrekking tot zwangerschap en een kinderwens. Enkele belangrijke punten:

  • Een werkgever mag tijdens een sollicitatieprocedure niet vragen naar een kinderwens of een eventuele zwangerschap. Jij als sollicitant bent overigens ook niet verplicht een kinderwens of een zwangerschap te melden.
  • Het is verboden om wegens zwangerschap en tegen de zin van de werkneemster in het contract te wijzigen. Bijvoorbeeld door het aantal werkuren te verminderen, de functie te wijzigen, haar vaste contract door een tijdelijk contract te vervangen of de duur van het tijdelijke contract in te korten.
  • Een werkgever mag bij promotiekansen en het geven van opleidingen een werkneemster niet benadelen omdat zij zwanger is of door zwangerschap afwezig is. Ook mag de werkgever een vrouw een promotiekans niet onthouden door eisen te stellen die moeilijker te halen zijn voor vrouwen die zwanger zijn dan voor andere werknemers.
  • Een vrouw die terugkeert van zwangerschap- en bevallingsverlof heeft het recht om onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden naar haar baan of een gelijkwaardige functie terug te keren.
  • Beëindiging van het contract (mede) vanwege zwangerschap of moederschap is verboden. Dit geldt niet alleen bij ontslag maar ook bij het niet verlengen van een contract.

Heb je onverhoopt te maken met zwangerschapsdiscriminatie? Of heb je dit vermoeden en wil je jouw situatie met een jurist bespreken? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn