Ziekmelding wordt niet geaccepteerd

Het komt geregeld voor dat een werknemer zich ziek meldt, vaak zal de werkgever even contact met je opnemen om te kijken hoe het gaat en vragen wanneer je denkt weer aan het werk te kunnen. De meeste ziekmeldingen verlopen dan ook verreweg zonder problemen. Soms komt het voor dat de werkgever de ziekmelding niet accepteert. Weet jij wat je rechten zijn en wat je hiertegen kan doen?

Ziekmelding wordt niet geaccepteerd door werkgever

Op het moment dat je de werkgever de ziekmelding niet accepteert, dan is de werkgever van oordeel dat de werknemer helemaal niet ziek. Echter, kan en mag de werkgever niet bepalen dat je niet ziek bent, hij is tenslotte geen arts. De werkgever dient de ziekmelding te accepteren en kan bij twijfel met spoed de bedrijfsarts inschakelen.

Mag de werkgever afwijken van het oordeel van de bedrijfsarts?

Ja, de werkgever mag het oordeel van de bedrijfsarts zelfstandig wegen en daarvan afwijken. Als je dit  onterecht vindt, dan kan je altijd een second opinion aanvragen bij het UWV. Een deskundige van het UWV zal dan een onderzoek uitvoeren, en op basis daarvan een oordeel geven.

Werkgever weigert loon te betalen

Het gebeurt niet vaak, maar soms besluit de werkgever het oordeel van de bedrijfsarts en het UWV naast zich neer te leggen en weigert het loon uit te betalen. Jij, als werknemer, zal dan naar de rechter moeten stappen om alsnog je loon te krijgen (loonvordering). Je dient de rechter dan te overtuigen dat je wel degelijk ziek was (of nog steeds bent), en dus recht op loon hebt. 

In de wet staan voor deze gerechtelijke procedures nadere regels beschreven. Een belangrijke regel is dat de rechter de (zieke) werknemer vaak niet-ontvankelijk zal verklaren wanneer er in het dossier geen deskundigenoordeel van het UWV is. Het oordeel van het UWV weegt bij de rechter namelijk zwaar, vandaar dat een deskundigenoordeel bij een loonvordering bij ziekte verplicht is. De werknemer zal dus altijd eerst het UWV moeten inschakelen voordat een procedure bij de kantonrechter wordt gestart.

Als uit het deskundigeoordeel blijkt dat de werknemer wel degelijk ziek is, terwijl de werkgever dit nog steeds betwist omdat zijn bedrijfsarts een andere mening heeft, heeft de rechter twee medische oordelen bij de hand als hij de vordering moet beoordelen. We zien in de praktijk dat de rechter vaak het oordeel van de verzekeringsarts van het UWV belangrijker vindt dan het oordeel van de bedrijfsarts.

Juridische hulp en advies?

Wil je ook juridisch advies of hulp bij het instellen van een loonvordering bij ziekte? Neem contact op met een van onze juristen. Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn