Werkgeversaansprakelijkheid

Op het moment dat je een arbeidsovereenkomst aangaat, ga je er uiteraard niet vanuit dat er een ongeluk op de werkvloer gebeurt. Toch kan het voorkomen dat een werknemer een ongeluk krijgt of valt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Op dat moment kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van de werknemer. Dit wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd. Maar wat is het precies en onder welke voorwaarden kan een werkgever aansprakelijk gesteld worden?

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid staat in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze wetsbepaling wordt de werknemer beschermd voor ongelukken en de werkgever kan hierdoor aansprakelijk worden gesteld.

De werkgever moet door dit artikel zijn verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dit houdt onder andere in dat de werkgever proactief moet reageren en (potentiële) gevaren moet voorkomen. Dit kan de werkgever ook doen door aanwijzingen en veiligheidsinstructies te geven. Deze verantwoordelijkheid en plicht wordt ook wel de zorgplicht van de werkgever genoemd. Deze zorgplicht moet ervoor zorgen dat de werkgever zich houdt aan de Arbowet. Kortweg houdt dit in dat de werkgever de werknemer moet beschermen tegen (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten, een te hoge werkdruk en ongelukken.

Schade en aansprakelijkheid

Op het moment dat er toch een ongeluk gebeurt en/of de werknemer schade lijdt dan kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden. Bij schade dient er altijd gekeken te worden of de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen. Hierbij geldt wel dat de werkgever moet aantonen dat hij hieraan voldaan heeft en dus niet aansprakelijk is. Mocht blijken dat de zorgplicht inderdaad geschonden is, dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade en dient er een schadevergoeding uitbetaald te worden.

Deze schadevergoeding hoeft niet uitbetaald te worden op het moment dat de werknemer met opzet of bewust roekeloos heeft gehandeld,

Ongeluk tijdens een bedrijfsuitje

Meerdere rechters hebben geoordeeld dat de werkgever ook aansprakelijk gesteld kan worden bij een bedrijfsuitje. Immers valt een bedrijfsuitje (vaak) ook in de werktijd en valt het op dat moment onder het uitvoeren van werkzaamheden. Het bedrijfsuitje moet dan wel verplicht zijn, wil een werknemer een vergoeding op grond van werkgeversaansprakelijkheid krijgen.

Juridische hulp en advies bij werkgeversaansprakelijkheid

Mocht je meer informatie willen of heb je juridische hulp of advies nodig en wil je de mogelijkheden in jouw zaak bespreken? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze juristen. Onze juristen zijn professioneel, toegankelijk en beschikken over de juiste kennis om jou te kunnen helpen.  Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn