Welke rechten heeft een OR?

Rechten van de OR

De OR moet minimaal 60 uur per jaar overleg plegen met elkaar. Dit moet de ondernemer faciliteren ook financieel gezien. De OR en Ondernemer plegen ten minste eenmaal per jaar gezamenlijk overleg. Besproken worden de jaarcijfers, het verzuim, plannen en begroting, en andere onderwerpen die belangrijk zijn voor de onderneming en diens medewerkers.

Alle kosten die de OR redelijkerwijs moet maken om normaal te fungeren zijn voor de ondernemer, dit geldt ook bij een eventuele procedure. De bedrijfscommissie van de SER kan in sommige gevallen uitkomst bieden door te bemiddelen tussen OR en Bestuur. Het voordeel hiervan is, is dat er geen kosten zijn verbonden wat bij een procedure wel is.

De rechten van de OR bestaan uit:

  • Adviesrecht
  • Instemmingsrecht
  • Initiatiefrecht
  • Recht op informatie van de werkgever
Adviesrecht

Adviesrecht geeft de OR het recht om een advies uit te brengen. Denk hierbij aan een reorganisatie, grote investeringen, fusies, dan brengt de OR een advies uit aan de directie. Wanneer deze anders is dan de directie wil, dan moet de directie de beslissing een maand uitstellen. In deze periode kan de OR dan de kwestie voorleggen bij bijvoorbeeld de Ondernemingskamer of bedrijfscommissie van de SER.

Instemmingsrecht

Instemmingsrecht geeft de OR het recht om in te stemmen, of juist niet, in het vaststellen van, wijzigen of intrekken van personele regelingen. Stemt de OR niet in, dan kan de werkgever naar de bedrijfscommissie stappen en daar het plan voorleggen, daarna kan de werkgever nog naar de kantonrechter.

Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht geeft de OR het recht om met eigen voorstellen te komen. Te denken valt aan sociale, organisatorische, financiële en economische zaken. Voordat de werkgever beslist over voorstellen moet deze minimaal 1x overleg plegen met de OR. Na dit of eventuele meerdere overleggen, dient de werkgever zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan de OR of deze voorstellen wel of niet wilt overnemen en uitleg geven over het waarom.

Recht op informatie

Recht op informatie geeft de OR recht op informatie die nodig is voor het goed functioneren van de OR. Te denken valt aan informatie over de jaarrekening, het sociaal plan, beloningsstructuur, beleidsplannen en arbeidsvoorwaarden. Minstens 1x per jaar moet de werkgever de OR schriftelijk informeren.

Verder heeft de OR ook het recht om te spreken tijdens aandeelhoudersvergaderingen, op deze manier kunnen zij het personeel vertegenwoordigen. Overige bevoegdheden kunnen in overleg tussen werkgever en OR vastgelegd worden. Bevoegdheden worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst of in de CAO.

Tijdsbesteding en scholing OR

OR leden mogen tijdens werktijd vergaderen en gebruik maken van de voorzieningen van de werkgever. Zij bepalen in overleg met de werkgever hoeveel tijd zij besteden aan OR-werkzaamheden. Dit moet minimaal 60 uur per jaar zijn, er is geen maximum aan uren. OR leden hebben ook recht op scholingsverlof, voor OR-leden is dit 5 dagen per jaar. Over scholing moeten de OR en werkgever afspraken maken, de kosten zijn voor de werkgever.

Juridisch advies en hulp

Ook hulp nodig bij het opzetten van een OR? Of bij het onderhandelen tussen bestuur en OR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken. 

Overleg uw juridische kwestie met met een van onze juristen

Wij staan voor u klaar met onze expertise in het arbeid- en ondernemingsrecht.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn