Wat is een sociaal plan

Ontslag om bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) brengt veel verandering en onzekerheid voor de werknemers met zich mee. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven wordt een sociaal plan opgesteld door de werkgever. In dit plan staan alle regelingen en afspraken beschreven over waarom een collectief ontslag wordt toegepast en hoe deze gevolgen worden opgevangen.

Inhoud sociaal plan

De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen van een plan. Hij benoemt bijvoorbeeld afspraken over:

  • De eventuele herplaatsingsmogelijkheden;
  • De ontslagvolgorde gebaseerd op het afspiegelingsbeginsel;
  • De afvloeiingsregelingen (de afspraken voor de werknemers die ontslagen worden);
  • Een eventuele voortzetting van de pensioenopbouw;
  • Een eventueel outplacementbureau die ingeschakeld kan worden;
  • De eventuele vergoedingen en hoe deze opgebouwd zijn.

Het opstellen

Ondanks dat een sociaal plan niet verplicht is, hebben veel vakbonden dit wel als vereiste opgenomen in de CAO. De werkgever mag het plan in principe zelf opstellen, maar dit is niet aan te raden. Als de werkgever het plan zelf opstelt, is deze namelijk niet bindend. De werknemer kan dan makkelijk zeggen dat hij het niet met het plan eens is.

Ook als de werkgever het plan opstelt in samenspraak met de ondernemingsraad, zijn niet alle werknemers automatisch gebonden aan het sociaal plan. Dit ligt aan de bevoegdheden van de ondernemingsraad. Hebben zij bijvoorbeeld het recht om bindende afspraken te maken met de werkgever, dan telt het sociaal plan voor alle werknemers. Hebben zij dit recht niet, dan kan een werknemer zich alsnog beroepen op de arbeidsovereenkomst.

Hierom worden de meeste plannen opgesteld in samenspraak met de vakbond. De vakbond keurt het plan pas goed, als de leden instemmen met het sociaal plan. Pas als de leden instemmen met het plan, keurt de vakbond het plan ook goed. Op dit moment is het plan bindend voor alle werknemers in het bedrijf.

Juridische hulp en advies

Wil je meer informatie, advies of heb je hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op! Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn