Wat is een dagvaarding?

Iedereen kan weleens in een juridisch conflict terecht komen. Als je er onderling niet uitkomt dan kan de andere partij besluiten om een procedure bij de rechter te starten. Jij zult dan een dagvaarding ontvangen. Maar wat is een dagvaarding en wat kan je doen als je een dagvaarding ontvangt of wat juist niet?

De dagvaarding

De dagvaarding is een juridisch document waarin staat wanneer je bij de rechtbank moet verschijnen en ook waarom. Aan het eind van de dagvaarding staat beschreven wat de ander van vordert en ook worden er bijlagen (producties) toegevoegd. De eisende partij moet namelijk bewijzen wat hij, of zij, beweerd.

De datum in de dagvaarding is een rolzitting. Voor deze datum moet je (schriftelijk of mondeling) reageren op de dagvaarding of om uitstel vragen aan de rechtbank. Doe je dit niet dan kan de rechter je bij verstek veroordelen. Dit houdt in dat als de rechter de feiten en de vordering redelijk vindt, deze toegewezen wordt. Als je net voor een lange tijd op vakantie bent en de dagvaarding en de uitspraak van de rechter hierdoor mist, dan kan je eventueel nog in verzet gaan tegen het vonnis

Als je een dagvaarding ontvangt is het niet altijd verplicht om een advocaat in te schakelen, word je bijvoorbeeld bij de kantonrechter gedagvaard dan kan een jurist of een andere gemachtigde jouw belangen behartigen. In de dagvaarding staat beschreven of je verplicht een advocaat nodig hebt. 

Terechte dagvaarding ontvangen

Als je het met de dagvaarding eens bent dan hoef je niet heel veel te doen. Je kan jezelf laten veroordelen door de rechter bij verstek of je kan naar de rechtbank gaan en vermelden dat je het met de vordering en dus met de dagvaarding eens bent.  De rechter zal in dit geval een vonnis wijzen waarin hoogstwaarschijnlijk staat dat jij veroordeelt wordt in de proceskosten en verplicht bent om datgeen te doen of te betalen wat er in de dagvaarding staat. 

Een derde optie is om contact op te nemen met de eisende partij of met diens gemachtigde of advocaat. Je kan dan aangeven dat je het eens bent met de dagvaarding en dat je de vordering wilt betalen. Eventueel kan je vragen of een betalingsregeling mogelijk is. Als de andere partij dit accepteert dan kan je voorkomen dat je ook nog de proceskosten moet betalen.

Onterechte dagvaarding ontvangen

Als je het niet eens met de dagvaarding dan kan je verweer indienen. Dit kan je zelf doen, maar wij raden altijd aan om een jurist in te schakelen. Juist omdat wij juridisch onderlegd zijn, eventuele fouten kunnen voorkomen en weten aan welke eisen alle stukken moeten voldoen.

De jurist stelt zich allereerst als jouw gemachtigde bij de rechtbank zodat de rechtbank ook weet dat je belangen behartigd worden. Hierna wordt een conclusie van antwoord ingediend. Dit is het schriftelijke verweer op de dagvaarding. In het verweer wordt vermeldt waarom je het niet eens bent met de vordering en je kan eventuele bewijsstukken toevoegen. Mocht je ook schade hebben, dan kan je ook een tegenvordering indienen.

De zitting (comparitie)

Na het schriftelijke verweer zal de rechtbank vaak een inhoudelijke zitting, ook wel comparitie genoemd, houden. Tijdens deze zitting worden de feiten en de vordering besproken en kan de rechter diverse vragen aan beide partijen stellen.

Vaak stuurt de rechter beide partijen naar de gang om alsnog te proberen om tot een schikking te komen. De rechter probeert dit om ervoor te zorgen dat partijen alsnog zelf tot een oplossing komen. Mochten partijen hier niet uitkomen dan zal de rechter uiteindelijk een vonnis wijzen.

Dagvaarding ontvangen?

Heb je nog vragen over wat je kan doen als je een dagvaarding ontvangt of wil je hulp van ons kantoor? Neem dan vrijblijvend contact op om jouw zaak te bespreken.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn