Wanprestatie

Een veelgehoord advies is om afspraken schriftelijk vast te leggen in plaats van mondeling. Ondanks dat beide rechtsgeldige overeenkomsten zijn, neem je toch het zekere voor het onzekere en leg je de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst. Helaas, komt de andere partij de afspraken niet na, voert hij een deel van de afspraken niet uit of levert hij totaal wat anders. In dit geval pleegt de ander een wanprestatie, maar wat is dit precies en wat kan je hiertegen doen?

Wat is een wanprestatie?

Een wanprestatie ontstaat als een van de partijen zijn afspraken niet nakomt zoals overeengekomen in de overeenkomst. Het kan ook zo zijn dat de afspraken gedeeltelijk niet worden nagekomen of niet zoals afgesproken. Kort gezegd als iemand iets met jou heeft afgesproken en deze afspraken niet uitvoert dan kan je spreken van een wanprestatie.

Je kan dus bij heel veel verschillende gevallen spreken van een wanprestatie. Om het toch nog wat duidelijker te maken enkele voorbeelden:

– Jan zou werkzaamheden in je huis verrichten, maar voert maar de helft uit;
– Harry zou een fiets aan Simone leveren, maar geeft deze pas 2 weken later;
– Hanneke zou zelfgemaakte borden en bekers leveren maar doet dit niet;
– Ted koopt een auto van Joey, maar Ted betaald de rekening niet;
– Afgesproken wordt om de muur blauw te verven, maar de schilder verft de muur paars.

Wat kan ik doen als iemand zijn afspraken niet is nagekomen?

Als er sprake is van een wanprestatie, dan moet je de andere partij eerst informeren over het feit dat hij zijn afspraken niet nakomt. Je vordert dan ook alsnog nakoming van de afspraken binnen 14 dagen, oftewel je verstuurd een ingebrekestelling. Als de ander dan alsnog zijn verplichtingen niet nakomt dan is er definitief sprake van een wanprestatie. Je kan dan voor een viertal opties kiezen, namelijk:

– Je kan nog een keer nakoming vorderen. Je verzoekt de andere partij alsnog om de gemaakte afspraken na te komen.
– Je kan de overeenkomst ontbinden. Dit houdt in dat beide partijen de gemaakte afspraken niet meer hoeven na te komen. Mocht jij je afspraken wel al zijn nagekomen, dan kan dit worden teruggedraaid.
– Je kan je eigen verplichtingen opschorten. Kort gezegd houdt dit in dat je jou afspraken (tijdelijk) niet nakomt zolang de ander zijn afspraken ook niet nakomt.
– Je kan een schadevergoeding vorderen bijvoorbeeld een schadevergoeding voor de kosten die je al gemaakt hebt om je afspraken na te komen. Je kan ook een schadevergoeding vorderen als je kiest voor een van de andere opties.

Het kan soms best onlogisch zijn om een ingebrekestelling te versturen. Dit kan bijvoorbeeld als je hebt afgesproken dat iemand de catering zou verzorgen op jouw feest. Je feest gaat namelijk gewoon door, ondanks dat je geen eten en drinken krijgt. Na afloop van het feest hoef je het eten en drinken ook niet meer te krijgen. In dit geval kan je bijvoorbeeld gelijk een schadevergoeding vorderen en hoef je dus geen ingebrekestelling meer te versturen.

Wat als de ander niet reageert?

Als de andere partij niet meewerkt en geen reactie geeft op uw verstuurde brieven dan is het aan te raden om juridische hulp in te schakelen. Vaak “schrikt” de andere partij al van een juridische brief dat hij alsnog zijn afspraken nakomt en een schadevergoeding uitbetaalt. Levert ook dit niets op dan kan je ervoor kiezen om naar de rechter te gaan en aan de rechter te vragen om de andere partij te veroordelen in nakoming of het betalen van een schadevergoeding.

Heb je juridische hulp nodig of wil je advies? Neem contact met een van onze juristen op, samen proberen wij een oplossing voor je te creëren!

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn