Wanneer heb ik een overeenkomst van opdracht nodig?

Een overeenkomst van opdracht wordt vaak overeengekomen tussen twee partijen. De ene partij voert een opdracht uit en de andere partij betaald hier een afgesproken bedrag voor. Deze afspraken en de rechten en plichten worden vaak vastgelegd in een overeenkomst. Een mondelinge overeenkomst kan uiteraard ook, maar dit raden wij niet aan en een schriftelijk overeenkomst voorkomt toekomstig “gedoe”. Maar wanneer heeft u nou een overeenkomst van opdracht nodig? Wij leggen het in deze blog uit.

Overeenkomst van opdracht 

Bij een overeenkomst van opdracht bindt de ene partij -de opdrachtnemer- zich aan de andere partij -de opdrachtgever-. Dit gebeurt zonder dienstbetrekking en de partijen komen dus niet in loondienst bij elkaar. Een overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor  een bepaalde periode en voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. U hoeft niet altijd een overeenkomst van opdracht overeen te komen. Dit hoeft bijvoorbeeld niet bij:

 • Een dienstbetrekking tussen werknemer en werkgever;
 • Het laten maken van stoffelijke voorwerpen (zoals een huis);
 • Het (laten) vervoeren van spullen of personen;
 • Het bewaren van spullen.

Voor bovengenoemde werkzaamheden geldt namelijk dat een andere overeenkomst wordt aangegaan, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst.

Wat staat er in de overeenkomst van opdracht?

In de overeenkomst dienen een aantal punten opgenomen te staan zodat beide partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Zo staan de volgende punten vaak benoemd in de overeenkomst van opdracht:

 • Een omschrijving van de opdracht;
 • De kosten voor de werkzaamheden;
 • De start en einddatum van de opdracht;
 • Dat de opdrachtnemer niet in dienst komt bij de opdrachtgever;
 • Dat de opdrachtnemer vrij is in het uitvoeren van de werkzaamheden;
 • Dat de opdrachtnemer andere opdrachten mag aannemen;
 • Dat de opdrachtnemer zelfstandig voor vervanging mag zorgen bij bijvoorbeeld ziekte;
 • Hoe de overeenkomst beëindigd wordt;
 • Wat de betalingscondities zijn.

Naast bovenstaande punten worden er ook nog andere bepalingen opgenomen in de overeenkomst van opdracht. Zo komen er ook artikelen voor over de aansprakelijkheid, verzekeringen maar ook over de intellectuele eigendomsrechten.

Opstellen overeenkomst van opdracht

Het opstellen van een overeenkomst van opdracht is te allen tijde maatwerk. Dit ook om ervoor te zorgen dat u aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet en zij niet oordelen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid of een gezagsverhouding. Als de Belastingdienst dit namelijk wel vindt dan kan dit ervoor zorgen dat u een naheffing van hen ontvangt maar levert vaak ook een geschil op met de opdrachtgever.

Zorg er dus te allen tijde voor dat u een goede overeenkomst hebt die aan uw wensen maar ook aan alle voorwaarden voldoet. Komt u er niet helemaal uit, wilt u hulp bij het opstellen van de overeenkomst of wilt u uw huidige overeenkomst laten controleren? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen Wij helpen je graag.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn