Vervaltermijnen in het arbeidsrecht

In het arbeidsrecht gelden bepaalde vervaltermijnen. Dit houdt in dat je rekening dient te houden met bepaalde termijnen en deadlines. Als je één dag te laat bent, betekend dit vaak dat je geen recht meer hebt op bepaalde rechten. Hieronder volgt dan ook een overzicht van de belangrijkste vervaltermijnen in het arbeidsrecht.

Het ontslag op staande voet

De werknemer die een ontslag op staande voet krijgt, heeft twee maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Met dit verzoekschrift verzoekt een werknemer om vernietiging van het ontslag op staande voet. Ook moet de werknemer direct na het ontslag een brief versturen dat hij het niet eens is met het gegeven ontslag.

Niet houden aan de juiste opzegtermijn

Indien de werknemer of werkgever zich niet heeft gehouden aan de juiste opzegtermijn is de andere partij schadeplichtig. Deze partij kan een schadevergoeding vorderen op de andere partij. Dit verzoek moet binnen twee maanden na het ontslag ingediend zijn bij de rechtbank.

Ontslag met een opzegverbod

Indien een werknemer ontslagen wordt, terwijl er een opzegverbod geldt moet er binnen twee maanden een zaak ingediend worden bij de rechtbank. Dit kan bijvoorbeeld als een werknemer ontslag krijgt terwijl hij in de ziektewet zit. De werknemer mag officieel niet ontslagen worden, waardoor hij een verzoek tot ongedaan making kan indienen bij de rechtbank.

Transitievergoedingen

Alle procedures die te maken hebben met een transitievergoeding moeten binnen drie maanden zijn ingediend nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd.

Aanzegvergoeding

Op het moment dat een werkgever niet op tijd aangeeft dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet wordt verlengd, dan geldt de aanzegboete. Op het moment dat dit gebeurt dan heeft de werknemer twee maanden de tijd om de aanzegboete te vorderen. Deze termijn gaat in na de dag waarop de aanzegging had moeten plaatsvinden.

Vernietiging vaststellingsovereenkomst

De werknemer die een vaststellingsovereenkomst heeft getekend kan deze binnen 14 dagen ontbinden. Dit houdt eigenlijk in dat de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever weer herleeft. Werknemer moet hierdoor weer aan het werk en dient de eventuele ontvangen transitievergoeding terug te betalen.

Juridische hulp en advies.

Bovenstaande zijn de meest voorkomende termijnen die gelden in het arbeidsrecht en waar het vaakst een beroep op gedaan wordt. Indien je gebruik wil maken van een van je rechten doe je er dan ook goed aan om tijdig hulp in te schakelen.

Mocht je hulp willen van ons kantoor voor advies, bij de onderhandelingen of bij een gerechtelijke procedure, schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze juristen. Onze juristen zijn professioneel, toegankelijk en beschikken over de juiste kennis om jou te kunnen helpen. Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn