Tablet of laptop op school, wie betaalt dat?

De basisschool zit erop en je kind stroomt door naar het voortgezet onderwijs (VO) of zit al op het VO. Tijdens het inschrijven van je kind(eren) op zijn/haar nieuwe school, krijg je opeens te horen dat je kind verplicht een tablet of laptop nodig heeft om deel te kunnen nemen aan de lessen. Uiteraard schrik je, want een tablet of laptop is een onverwachte en erg dure uitgave. Vaak voelt het alsof je geen andere keus hebt dan de kosten te dragen, maar is dat eigenlijk wel zo?

Verplichte tablet

Middelbare scholen verplichten ouders steeds vaker om peperdure tablets of laptops aan te schaffen voor hun kinderen. De meeste ouders hebben vaak geen idee van de geldende regels, en wringen zich in allerlei bochten zodat zij een tablet of laptop voor hun kind(eren) aan kunnen schaffen.

Wat zegt de wet over een verplichte tablet of laptop?

Echter is in de wet op het Voorgezet onderwijs al een aantal jaar geregeld dat elk kind het recht heeft op gelijke kansen in het onderwijs, en dat middelbare scholen de lesboeken voor elk leerjaar gratis aan leerlingen moeten verstrekken. In de wet staat de term ‘lesmateriaal’, waar boeken altijd onder vielen. Maar in onze huidige samenleving wordt er, ook in het onderwijs, steeds meer gebruik gemaakt van tablets (iPads) en laptops. Een tablet of laptop valt normaal gesproken niet onder het gratis lesmateriaal. Maar dit betekent ook niet dat scholen ouders kunnen verplichten er wel één aan te schaffen.

Tablet vervangt boek

Natuurlijk geldt dit niet als de tablet of laptop de schoolboeken grotendeels of helemaal vervangt, en het daardoor noodzakelijk wordt om het onderwijs te kunnen volgen. Dan moet de school wel voor dit materiaal zorgen én de kosten hiervoor dragen. Een bijdrage vragen in de kosten is wel toegestaan, maar dit mag alleen op vrijwillige basis zijn.

De regel is heel simpel; elke bijdrage die aan ouders gevraagd wordt is vrijwillig. Vrijwilligheid veronderstelt dat je daar dus een principiële keuze in mag maken. Wel is het zo dat scholen moeten zorgen dat die vrijwilligheid duidelijk is voor ouders.

Voor het schooljaar 2019/2020 ben je dus vooralsnog niet verplicht om een laptop of tablet aan te schaffen. Ontvang je een brief van de school dat je een tablet aan moet schaffen? Laat je dan niet op het verkeerde been zetten! 

Klacht indienen

Mocht de school wel proberen deze kosten op je af te wentelen, dien dan een klacht in en wijs de school op de geldende regels. Doe dit bij voorkeur altijd schriftelijk of per email. Daarnaast kan je, als je er niet uit komt met de school, ook altijd een klacht indienen bij de onderwijsinspectie of de klachtencommissie van de school zelf.

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem vrijblijvend contact op met een van onze juristen. Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn