Retentierecht uitoefenen

Het retentierecht is een recht van een schuldenaar om zijn verplichtingen op te schorten. Met andere woorden de schuldenaar kan besluiten om zijn verplichtingen niet na te komen zolang de andere partij ook niet nakomt. Het retentierecht wordt gezien als een bijzonder opschortingsrecht en wordt vaak uitgeoefend op het moment dat een schuldenaar goederen van de ander heeft. Deze goederen worden dan door de schuldenaar gehouden en pas teruggegeven als de andere partij zijn verplichtingen nakomt. In de praktijk wordt vaak gedacht dat de goederen pas teruggegeven moeten worden op het moment dat de ander ook geheel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit is echter niet altijd correct. Wat het retentierecht inhoudt en hoe je het retentierecht kan uitoefenen, leggen wij in deze blog uit.

Het retentierecht

Het retentierecht is zoals gezegd het recht om goederen onder je te houden om de andere partij te dwingen om zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Dit recht kan uitgeoefend worden op roerende- en onroerende zaken. Roerende zaken zijn bijvoorbeeld een auto en de spullen in je woning. Een onroerende zaak is bijvoorbeeld de woning die in aanbouw is. Wil je het retentierecht uitoefenen dan moet je aan drie voorwaarden voldoen, namelijk:

  1. Er moet sprake zijn van een opeisbare vordering;
  2. Er dient samenhang te zijn tussen de vordering en de zaak waarop je het retentierecht wilt uitoefenen;
  3. Degene die het retentierecht uitoefent moet “de macht” uitoefenen over de zaak.

Er is sprake van een opeisbare vordering als de ander niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit kan je aantonen door bijvoorbeeld betalingsachterstanden aan te tonen, maar wij raden altijd aan om een ingebrekestelling te versturen met een redelijk termijn. Als de ander dan niet nakomt, dan is diegene (vaak) in verzuim en kan je na het kenbaar maken van het retentierecht, het retentierecht uitoefenen.

Retentierecht uitoefenen

Zoals eerder benoemd, kan het retentierecht niet oneindig uitgeoefend worden. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak in kort geding. In deze zaak hadden partijen een koopovereenkomst gesloten voor het leveren van fietsen. De ene partij had niet de volledige koopsom betaald en de andere partij besloot om een groot deel van de fietsen niet meer te leveren.

De andere partij startte een kort geding, mede omdat zij een groot deel van de koopsom had voldaan en de andere partij niet vermeld had wanneer de fietsen geleverd zouden worden. De rechter in kort geding was van mening dat er sprake was van een vordering en dat de andere partij gerechtigd was om zijn verplichtingen op te schorten. Ook vond de rechter dat de andere partij rechtsgeldig een beroep had gedaan op het retentierecht en dit recht mocht uitoefenen.

Echter vond de rechter ook doordat alle fietsen achtergehouden werden dit onaanvaardbaar was gelet op de redelijkheid en billijkheid. De rechter vond namelijk dat een deel van de fietsen betaald was, het onduidelijk was hoeveel er nog betaald diende te worden en dat de fietsen geleverd diende te worden. Wel moest de andere partij zekerheid stellen tot nakoming van de vordering.

Wil je het retentierecht uitoefenen dan moet je dus kijken naar de redelijkheid en billijkheid en aan de drie voorwaarden voldoen.

Juridische hulp en advies bij het uitoefenen van het retentierecht

Mocht je meer informatie willen of heb je juridische hulp of advies nodig en wil je de mogelijkheden in jouw zaak bespreken? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze juristen. Onze juristen zijn professioneel, toegankelijk en beschikken over de juiste kennis om jou te kunnen helpen.  Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn