Rechten als werknemer bij een nulurencontract

Bij een nulurencontract horen anderen rechten, dan bij een contract met vaste uren. Je moet bij een nulurencontract vaak wel beschikbaar zijn, maar je weet niet of je wordt opgeroepen. Ook kan het voorkomen dat je hetzelfde werk verricht als je vaste collega’s, maar daar wel minder loon voor ontvangt. Maar wat zijn precies jouw rechten bij een nulurencontract?  Wij leggen het aan je uit.

Wat zijn je rechten bij een nulurencontract?

Als werknemer doe je er goed aan om op de hoogte te zijn van je rechten. Zo weet je precies waar je aan toe bent bij een nulurencontract. De rechten die je als werknemer bij een nulurencontract zijn:

  • Je werkgever moet je minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Als je werkgever je later oproept dan mag je deze oproep weigeren.
  • Voor iedere keer dat je wordt opgeroepen moet je tenminste 3 uur uitbetaald krijgen, ook als je minder dan 3 uur hebt gewerkt.
  • Je ontvangt minimaal het minimumloon. Als er een cao van toepassing is ontvang je het loon wat in deze cao staat.
  • Je hebt recht op vakantiegeld en een doorbetaalde vakantie.
  • Als je bent ingeroosterd en je wordt ziek, dan ontvang je minimaal 70% van je loon (met uitzondering van eventuele wachtdagen). Als je niet bent ingeroosterd terwijl je ziek, dan heb je geen recht doorbetaling van het loon.

Een nulurencontract 

Aan het contract zitten ook bepaalden regels vast. Ook deze zetten wij voor jou op een rijtje:

  • Als je contract korter duurt dan 6 maanden, mag er geen proeftijd in staan.
  • Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer moet de werkgever je uiterlijk een maand voor het aflopen van je contract schriftelijk laten weten dat hij je contract niet gaat verlengen. Dit heet een aanzegtermijn.
  • Wil je jouw nulurencontract tussentijds opzeggen, dan geldt er een minimale opzegtermijn van 4 dagen. Behalve als er een andere afspraak in de cao staat.
  • In een tijdelijk nulurencontract mag geen concurrentiebeding staan. Tenzij er een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ is voor je werkgever.

Je rechten na 3 maanden in dienst

Wanneer je minimaal 3 maanden in dienst bent en regelmatig opgeroepen wordt door je werkgever, kun je recht hebben op een vast aantal uren. Het aantal vaste uren wat dan in je contract wordt opgenomen is gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren per week in de afgelopen 3 maanden.

Als je niet wordt opgeroepen omdat er bijvoorbeeld geen werk is. Dan heb je recht op het loon van je vaste uren, dit noem je de loondoorbetalingsplicht. Dit geldt ook als er wel werk is, maar je niet wordt opgeroepen door de werkgever. Er is één uitzondering op de loondoorbetalingsplicht. Namelijk als je werk maar af en toe voorkomt en je geen vaste aantal uren hebt. Dan mag je werkgever afwijken van de doorbetalingsplicht, tenzij in je cao anders is afgesproken.

Rechten bij ontslag

Bij een nulurencontract heb je ook rechten als je ontslagen wordt. Dit mag namelijk niet zomaar. Je werkgever kan het contract dus niet beëindigen door je niet meer op te roepen. Als je een tijdelijk nulurencontract hebt, dan eindigt het contract op de afgesproken einddatum. Als je een contract voor onbepaalde tijd hebt, dan moet je werkgever opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht. Ook heb je bij ontslag recht op een transitievergoeding.

Juridische hulp en advies bij nulurencontracten

Heb je naar aanleiding van deze blog nog andere vragen? Of zit je in een vervelende situatie met een werknemer of werkgever? Ons kantoor kan je adviseren maar ook bijstaan in een eventuele procedure. Mocht je hulp of advies nodig hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan je graag te woord! 

 

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn