Rechten als onderhuurder

Onderhuur houdt in dat je een woning, bedrijfsruimte of kamer van een ander huurt, namelijk van de hoofdhuurder. De hoofdhuurder is degene die de woning huurt van de verhuurder. Vaak staat in de huurovereenkomst vermeldt dat onderhuur niet is toegestaan, maar wat gebeurd er als de hoofdhuurder dit wel doet en welke rechten heb jij als onderhuurder?

Onderhuur woning

Als de verhuurder erachter komt dat de hoofdhuurder onderverhuurd dan kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Ook kan de verhuurder eisen dat de huurovereenkomst met de onderhuurder wordt beëindigd. Zowel jij als degene van wie je huurt komen daardoor op straat te staan, maar vaak heb je als onderhuurder recht op huurbescherming.

  • Huurbescherming onderhuur zelfstandige woning

Bij een zelfstandige woning is er sprake van een ruimte met een eigen voordeur, toilet, badkamer en keuken. Bij het onderhuren van een zelfstandige woonruimte heb je recht op huurbescherming. Mocht de hoofdhuurder uit de woning worden gezet dan kan je schriftelijk mededelen aan de verhuurder dat je in de woning blijft en of de verhuurder de huurovereenkomst met jou wilt aangaan. Hierdoor wordt jij de hoofdhuurder en huur je de woning rechtstreeks van de verhuurder.

Mocht de verhuurder dit niet willen dan zal de verhuurder in principe naar de rechter moeten gaan om de huurovereenkomst met je te beëindigen.

  • Huurbescherming onderhuur onzelfstandige woning

Bij een onzelfstandige woning huur je vaak een kamer en moet je de voorzieningen zoals een badkamer en keuken delen met andere. Bij onderhuur van een kamer heb je geen huurbescherming. De huurbescherming geldt namelijk alleen tussen de verhuurder en de hoofdhuurder. Als de verhuurder de huurovereenkomst met de hoofdhuurder opzegt moet ook jij de kamer verlaten.

Mocht je hierdoor schade lijden dan kan je eventueel de hoofdhuurder aansprakelijk stellen voor de schade.

Onderhuur bedrijfsruimte

Onderhuur bij een bedrijfsruimte komt regelmatig voor, bijvoorbeeld als een bedrijf een ruimte heeft gehuurd die eigenlijk te groot is. Het bedrijf is dan niet de verhuurder, maar verhuurd wel een deel van de ruimte. In principe mag je de ruimte onderverhuren, tenzij de verhuurder dit verboden heeft en dit heeft opgenomen in de huurovereenkomst.

Mocht de hoofdhuurder weten dat de verhuurder bezwaren heeft tegen het onderhuren van de ruimte dan kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. De hoofdhuurder gedraagt zich dan namelijk niet als een goed huurder.

Als de huurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en verhuurder is opgezegd verblijf je eigenlijk zonder toestemming in de ruimte en moet je eigenlijk de ruimte verlaten. In de praktijk komt het vaak voor dat je gewoon een huurovereenkomst krijgt met de verhuurder. Enkel, zal je als ondernemer moeten onderhandelen over de voorwaarden van de huurovereenkomst. Mocht je door het onderhuren van een bedrijfsruimte schade oplopen dan kan je deze verhalen op de hoofdhuurder.

Heb je juridische hulp nodig of wilt je advies over jouw positie als onderhuurder? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of stuur een e-mail. 

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn