Rechten als onderhuurder woonruimte

Soms kunnen huurders zich in situaties bevinden waarin ze hun huurwoning willen onderverhuren aan anderen. Dit kan voordelig zijn om bijvoorbeeld de kosten te delen, maar het is belangrijk om te weten dat er specifieke wettelijke regels en richtlijnen zijn omtrent onderhuur van een huurwoning. In dit blog gaan we dieper in op deze regels.

Wanneer is er sprake van onderhuur in een woonruimte?

Er is sprake van onderhuur in een woonruimte wanneer de hoofdhuurder (de persoon met wie de verhuurder een huurovereenkomst heeft gesloten) een deel van de gehuurde woonruimte of de gehele woning tijdelijk verhuurt aan een derde partij, die dan de onderhuurder wordt. Hier zijn enkele situaties waarin er sprake kan zijn van onderhuur:

  1. De hoofdhuurder verhuurt een kamer: Als de hoofdhuurder een deel van zijn gehuurde woning, zoals een kamer, tijdelijk verhuurt aan een andere persoon, dan wordt deze persoon de onderhuurder.
  2. De hoofdhuurder verhuurt de gehele woning: Als de hoofdhuurder de gehele gehuurde woning aan een andere persoon verhuurt terwijl hij elders verblijft, is er sprake van onderhuur.
  3. Tijdelijke afwezigheid van de hoofdhuurder: Als de hoofdhuurder tijdelijk elders verblijft (bijvoorbeeld vanwege werk, studie, vakantie, etc.) en zijn woning verhuurt tijdens zijn afwezigheid, wordt dit beschouwd als onderhuur.

Wettelijke regels omtrent onderverhuur

  1. Toestemming van de verhuurder: De eerste en meest cruciale regel bij onderhuur is de toestemming van de verhuurder. Volgens de wetgeving moet een hoofdhuurder schriftelijke toestemming hebben van de verhuurder.
  2. Maximale huurprijs: Een ander belangrijk aspect van onderhuur is dat er niet meer huur gevraagd mag worden aan de onderhuurder dan de hoofdhuurder aan de verhuurder betaalt.
  3. Duur van de onderhuur: Onderhuurcontracten mogen niet langer duren dan de duur van het oorspronkelijke huurcontract met de verhuurder. Als de huurovereenkomst bijvoorbeeld een jaar geldig is, kan de onderhuurcontract niet langer zijn dan een jaar.
  4. Verantwoordelijkheid blijft bij de hoofdhuurder: Een belangrijk punt om te onthouden is dat als de hoofdhuurder de huurwoning onderverhuurt, de hoofdhuurder nog steeds verantwoordelijk blijft voor de huur en eventuele schade aan de woning.
  5. Onderverhuurcontract: Een schriftelijk onderverhuurcontract is van essentieel belang om alle afspraken tussen jou en de hoofdhuurder vast te leggen. In dit contract moeten zaken als de huurprijs, de duur van het onderhuurcontract, en eventuele specifieke regels en verplichtingen worden vermeld. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen bij het ondertekenen van dit contract om ervoor te zorgen dat het aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Onderhuur woning

Als de verhuurder erachter komt dat de hoofdhuurder zonder toestemming de woning onderverhuurd dan kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Ook kan de verhuurder eisen dat de huurovereenkomst met de onderhuurder wordt beëindigd. Zowel jij als degene van wie je huurt komen daardoor op straat te staan, maar in sommige gevallen heb je als onderhuurder recht op huurbescherming.

Huurbescherming onderhuur zelfstandige woning

Bij een zelfstandige woning is er sprake van een ruimte met een eigen voordeur, toilet, badkamer en keuken. Bij het onderhuren van een zelfstandige woonruimte heb je recht op huurbescherming. Mocht de hoofdhuurder uit de woning worden gezet dan kan je schriftelijk mededelen aan de verhuurder dat je in de woning blijft en of de verhuurder de huurovereenkomst met jou wilt aangaan. Hierdoor wordt jij de hoofdhuurder en huur je de woning rechtstreeks van de verhuurder.

Mocht de verhuurder dit niet willen dan zal de verhuurder in principe naar de rechter moeten om de huurovereenkomst te ontbinden.

Huurbescherming onderhuur onzelfstandige woning

Bij een onzelfstandige woning huur je vaak een kamer en moet je de voorzieningen zoals een badkamer en keuken delen met andere. Bij onderhuur van een kamer heb je geen huurbescherming. De huurbescherming geldt namelijk alleen tussen de verhuurder en de hoofdhuurder. Als de verhuurder de huurovereenkomst met de hoofdhuurder opzegt moet ook jij de kamer verlaten.

Mocht je hierdoor schade lijden dan kan je eventueel de hoofdhuurder aansprakelijk stellen voor de schade.

Heb je juridische hulp nodig of wilt je advies over jouw positie als onderhuurder? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of stuur een e-mail.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn