Procedure huurrecht – bedrijfsruimte

Een verhaal uit de praktijk, waarbij Marcel Steenbergen dit keer de huurder bijgestaan heeft bij een verzoek van de verhuurder om de huurovereenkomst van een bedrijfsruimte te beëindigen. 

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

De huurder huurde al bijna 5 jaar een bedrijfsruimte waar zijn autogarage in gevestigd was. Huurder had al eerder medegedeeld aan de verhuurder dat hij wilde verhuizen omdat zijn onderneming gegroeid was en niet meer paste in de huidige ruimte. De verhuurder wilde de huurder uiteraard niet kwijt en bood aan om op zoek te gaan naar een passende, en grotere ruimte. Na een poos had de verhuurder een ruimte beschikbaar, en bood deze aan de huurder aan. De onderhandelingen over de huurprijs konden gaan beginnen.

Onderhandeling huurovereenkomst nieuwe bedrijfsruimte

Huurder was ruimschoots voor de opzegtermijn aan het onderhandelen met de verhuurder over een betere huurprijs. Ondertussen zou huurder het gehuurde tijdig opgezegd hebben en dit schriftelijk kenbaar gemaakt hebben aan de verhuurder. Huurder had al eerder medegedeeld aan verhuurder dat hij wilde verhuizen omdat zijn onderneming gegroeid was en niet meer paste in de huidige ruimte. De verhuurder kon geen gepaste ruimte aanbieden en voor zover hij dit wel kon kwamen partijen niet tot een akkoord over de nieuwe huurprijs. Huurder had daarom opgezegd en had inmiddels een geschikte ruimte elders gevonden. De verhuurder kwam ineens met het standpunt dat hij te laat was met opzeggen en hij dus nog 5 jaar vast zat aan de huidige huurovereenkomst. Huurder vond dit geheel onterecht, omdat hij al die tijd had gesproken en onderhandeld met de verhuurder en had medegedeeld dat indien zij er niet uitkwamen hij zou vertrekken.

Conflict huurovereenkomst bedrijfsruimte

De verhuurder wilde hier niets van weten en hield huurder aan het huurcontract. Voor huurder betekende dit een gigantische kostenpost omdat hij nu maandelijks twee huren moest zien op te brengen. Hij was een kleine ondernemer met een klein budget dus deze situatie kon hem fataal worden met alle gevolgen van dien. Namens huurder hebben wij nog geprobeerd met de verhuurder te praten om zo tot een oplossing te komen. Helaas weigerde de verhuurder om met ons om de tafel te zitten en te zoeken naar een passende oplossing. Huurder had geen andere keuze meer dan naar de rechter te stappen. Namens huurder stelde ons kantoor een dagvaarding op om de huurovereenkomst te laten ontbinden en de ontstane schade te verhalen op verhuurder.

De procedure

Nadat wij de zaak aanhangig hadden gemaakt bij de rechter, kwamen wij er achter dat huurder al maanden geen huur meer had betaald aan de verhuurder en dus een fikse huurachterstand was ontstaan. Ondertussen kregen wij een uitgebreide conclusie van antwoord (verweerschrift) van de advocaat van de verhuurder. Een gigantisch pakket aan papierwerk, dit werd dus een hele klus.

In de conclusie van antwoord zat tevens een eis in reconventie van de verhuurder. Hij eiste een bedrag dat gelijk stond aan 5 jaren huur als compensatie voor de geleden schade. Daarnaast eiste hij ontbinding van de huurovereenkomst en de achterstallige huur, maar niet alleen van de bedrijfsruimte. Het bleek dat huurder wegens bedreigingen van de verhuurder, het achterstallige onderhoud en gebreken aan de huurwoning (huurder huurde ook een woonruimte van de verhuurder) die niet opgelost werden door de verhuurder, ook de huur van de woonruimte niet meer betaalde. Dit was een strop voor huurder en hij kon dat onmogelijk betalen. Het geëiste was inmiddels opgelopen tot een vordering van bijna € 100.000,-.

Door de huurachterstanden moest de strategie volledig omgegooid worden, en konden wij enkel nog de schade voor huurder zien te beperken.

De zitting

Nadat de zitting begonnen was, omstreeks 13:30 uur, ging het alle kanten op. We werden door de rechter meerdere malen de gang opgestuurd om tot een schikking te komen. Namens huurder hebben wij diverse voorstellen voorgesteld aan de gemachtigde van verhuurder (verhuurder was zelf niet aanwezig). Onze voorstellen werden continue van tafel geveegd door de advocaat van de verhuurder. De rechter maakte duidelijk dat de eis van 5 jaren aan huur, belachelijk en onredelijk was. De verhuurder zou in deze tijd de ruimte makkelijk binnen 3 maanden kunnen verhuren, en wees op voorhand de eis af.

Toen wij in de gaten kregen dat de rechter meer onze kant op neigde te gaan, en duidelijk aangaf dat hij eerder geneigd was richting de €0,- lijn te gaan, hebben wij een voorstel gedaan dat nog niet eens een kwart van de eis was van de verhuurder. Dit voorstel werd uiteraard door de advocaat afgewezen, en kreeg nogmaals te horen van de rechter dat zij beter een schikking konden treffen dan het uitlaten draaien op een vonnis. Echter werd door de verhuurder, of diens advocaat, helemaal geen voorstel gedaan. Deze bleef bij de eis van de verhuurder en wilde dus gewoon geld zien.

Het resultaat

Door de situatie nog eens goed uit te leggen aan de rechter, het voorstel dat wij gedaan hadden en de houding van de verhuurder, of diens advocaat, was de rechter inmiddels behoorlijk geïrriteerd. Toen de rechter doorvroeg en de advocaat door bleef gaan was de maat vol. Ik onderbrak de rechter en de advocaat, en zei hardop: “Met alle respect maar wat een mierenneukerij is dit!”.  De rechter was enigszins verbaasd, net als de advocaat, maar de rechter was het wel met ons eens. Hij voerde de druk daarom nog wat verder op en uiteindelijk is de advocaat namens de verhuurder akkoord gegaan met ons voorstel.

De huurder was enorm opgelucht, want na het voorstellen van een regeling kon hij deze kosten wel dragen en daarbij was de huurovereenkomst ontbonden. De verhuurder had het nakijken en kreeg geen cent meer. De zitting heeft van 13:30 uur in de middag tot 18:30 uur in de avond geduurd, een zeer, zeer lange zitting dus.

We waren doodop, maar gingen wel met een voldaan gevoel terug richting kantoor. De schade hebben wij gelukkig weten te beperken van € 100.000 naar € 30.000,-.

Ook juridische hulp of advies nodig bij een soortgelijk geval? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn