Procederen

Gerechtelijke procedure

Is de minnelijke fase mislukt, dan kan er over gegaan worden op een gerechtelijke procedure. Bij een gerechtelijke procedure wordt een conflict of zaak opgelost met tussenkomst van een rechter. Tijdens de procedure wordt er aan de rechter gevraagd uitspraak te doen aan de hand van alle bewijzen die door beide partijen zijn aangebracht. 

 In een gerechtelijke procedure starten wij altijd met het schrijven van een dagvaarding, een verzoek- of beroepschrift. Het komt vaak voor dat de advocaat of jurist van de wederpartij dan contact met ons opneemt om alsnog buiten de rechtbank om tot een oplossing te komen. Lukt dat niet of neemt de wederpartij geen contact op dan zal de wederpartij reageren op de dagvaarding of beroepschrift. De gerechtelijke procedure wordt dan voortgezet. In onze blog lees je alles over de gerechtelijke procedure.

Onze juristen procederen dagelijks voor privé en zakelijke kwesties. Heeft u een juridisch conflict en weet u niet of een gerechtelijke procedure een goede stap is of wilt u een zaak aanleveren? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken.