Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie kan een reden zijn voor ontslag, maar wanneer is er sprake van een verstoring en welke verplichtingen hebben de werkgever en werknemer?

Wanneer is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie?

Een verstoorde arbeidsrelatie kan alleen tot een ontslag leiden indien sprake is van een ernstige en duurzame verstoring. Een meningsverschil is niet voldoende om een werknemer op deze grond te ontslaan. Het conflict tussen werknemer en werkgever moet dusdanig ernstig zijn dat het niet meer redelijk is om de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Met andere woorden de werkgever moet bij een ontslag op basis van een verstoorde arbeidsrelatie kunnen aantonen dat:

  • Sprake is van een conflict tussen werknemer en werkgever;
  • Dit conflict leidt tot een verstoring in de arbeidsrelatie;
  • Deze verstoring ernstig en duurzaam is;
  • Herstel van de relatie niet meer mogelijk is.

Mocht je als werkgever over deze grond twijfelen dan is het raadzaam om te kijken of een andere ontslaggrond beter op de situatie aansluit, bijvoorbeeld het ontslag wegens disfunctioneren. Voorts zal een ontslag wegens een verstoring vaak niet toegewezen worden door de rechtbank op het moment dat een conflict tussen twee of meerdere collega’s ontstaat.

Verplichtingen werkgever bij een verstoorde arbeidsrelatie

Op werkgevers rust een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat zij zich moeten inspannen om het conflict op te lossen. De werkgever zal dus meerdere overleggen moeten houden met de betrokkenen om tot een oplossing te komen. Ook kan de werkgever kijken naar mediation of een overplaatsing binnen het bedrijf. Al deze pogingen dient de werkgever vast te leggen in een dossier, zodat in een later stadium kan blijken dat de werkgever aan deze verplichting heeft voldaan.

Transitievergoeding bij een verstoorde arbeidsrelatie

In beginsel heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als hij wordt ontslagen. Op het moment dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, dan vervalt dit recht. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn op het moment dat een werknemer zich ziek meldt bij de werkgever en wel werkzaamheden gaat verrichten bij een andere werkgever of als de werknemer niet mee wil werken aan pogingen om tot een oplossing voor het conflict te komen.

Mocht de werkgever ernstig verwijtbaar zijn dan kan de werknemer ook recht hebben op een billijke vergoeding. Een billijke vergoeding bij een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie wordt vaak toegewezen op het moment dat de werknemer te weinig tijd heeft gehad tot verbeteren van zijn prestaties of als de werkgever te snel wil overgaan tot een ontslag.

Procedure bij een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie

Mochten de werknemer en werkgever de arbeidsrelatie willen beëindigen dan is het verstandig om eerst te overleggen over een ontslag met wederzijds goedvinden. Indien dit overeengekomen wordt zal er vaak een vaststellingsovereenkomst gesloten worden. Mocht deze poging niet slagen dan rest de procedure bij de rechtbank.

De rechter beoordeeld bij een ontslagaanvraag wegens een verstoorde arbeidsrelatie de eerder genoemde vier punten. Mocht de rechter van mening zijn dat de arbeidsrelatie verstoord is dan beoordeelt de kantonrechter wiens “schuld” het is. Dit in verband met de toewijzing van de eventuele vergoeding.

Juridische hulp en advies

Wil je hulp of advies bij een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie of wil je meer informatie? Neem contact op met een van onze juristen, wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn