Ontslag tijdens ziekte

Een werknemer die in de ziektewet zit heeft ontslagbescherming. Met andere woorden een zieke werknemer mag niet ontslagen worden. Maar geldt het altijd dat een werknemer geen ontslag tijdens ziekte mag krijgen? Of zijn er uitzonderingen waardoor een ontslag tijdens ziekte toch kan?

Opzegverbod tijdens ziekte

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte geldt er een opzegverbod voor de werkgever. De werkgever mag het dienstverband tijdens de eerste twee jaar dat een werknemer ziek is hierdoor niet opzeggen. Na afloop van deze periode geldt het opzegverbod niet meer, waardoor de werkgever wel over kan gaan tot ontslag. Soms wordt dit niet gedaan, waardoor een slapend dienstverband ontstaat. Maar door de uitspraak van de Hoge Raad, mag een slapend dienstverband niet meer en dient een werknemer in beginsel na twee jaar ziekte ontslagen te worden.

Ondanks dat er een opzegverbod bij ziekte is, zijn er een aantal uitzonderingen op deze regel. De uitzonderingsgronden zijn:

  • Indien de werknemer zich ziek meldt nadat de werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend bij het UWV.
  • Als het bedrijf failliet gaat of als het bedrijf (grotendeels) sluit.
  • Indien de werknemer niet meewerkt aan de re-integratieverplichtingen.
  • Als de werknemer instructies niet opvolgt of passende andere werkzaamheden weigert uit te voeren.

Mocht een van bovenstaande situaties van toepassing zijn dan kan de werkgever toestemming vragen aan het UWV om de arbeidsrelatie te beëindigen of dit verzoek indienen bij de rechter.

Op het moment dat een werknemer niet meewerkt aan de re-integratie of geen instructies opvolgt dan is de eerste stap vaak een loonsanctie. Het loon wordt dan (tijdelijk) niet uitbetaald, waardoor werknemers vaak wel weer meewerken aan de re-integratie. Mocht de werknemer alsnog besluiten om niet mee te werken, dan kan gesproken worden over ernstig en verwijtbaar handelen van de werknemer. Hierdoor kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden, al dan niet bij de kantonrechter.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Het opzegverbod geldt alleen voor de werkgever. Een werknemer kan tijdens ziekte dus wel de arbeidsovereenkomst opzeggen. Ook kan het zijn dat de werkgever een vaststellingsovereenkomst bij ziekte overeenkomt met de werknemer. Over het algemeen is het niet aan te raden om een vaststellingsovereenkomst te tekenen tijdens ziekte omdat je hiermee je kansen verspeeld op een ziektewetuitkering.

Mocht je een vaststellingsovereenkomst overeen willen komen tijdens ziekte, dan raden wij altijd aan om juridische hulp in te schakelen.

Procedure bij de rechter wegens ontslag tijdens ziekte

De werkgever kan er ook voor kiezen om een procedure te starten bij de kantonrechter om de arbeidsrelatie te beëindigen. Wel dient de werkgever dan goede gronden te hebben om de arbeidsrelatie te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een onwerkbare situatie is ontstaan tussen werkgever en werknemer.

Juridische hulp en advies bij een ontslag tijdens ziekte

Ben je ontslagen en wil je hulp bij het aanvechten van een ontslag tijdens ziekte of wil je advies over de re-integratieverplichtingen? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze juristen. Onze juristen zijn professioneel, toegankelijk en beschikken over de juiste kennis om jou te kunnen helpen.  Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn