Ontslag door corona

Veel bedrijven hebben het momenteel financieel moeilijk door corona. Opdrachten, werkzaamheden maar ook ondernemingen waar werkzaamheden voor gedaan worden vallen weg. Zo hebben de KLM, Mediamarkt, La Place en Booking.com al aangegeven om te gaan reorganiseren. Als werknemer gaat u hoogstwaarschijnlijk een onzekere tijd tegemoet want krijgt u wel of niet ontslag door corona of blijft het bedrijf wel bestaan? Als u ontslag krijgt door corona, dient de werkgever rekening te houden met alle wettelijke regels. Welke dat zijn leest u hier.

Vast contract en ontslag door corona

Bij ontslag wegens corona gelden de normale regels voor de werkgever om over te gaan tot ontslag. Kortweg houdt dit in dat de werkgever u niet zomaar mag ontslaan als u in vaste dienst bent. Als de werkgever toch door corona over wil gaan tot ontslag dan zal dit hoogstwaarschijnlijk wegens een bedrijfseconomische reden zijn.

Bij een bedrijfseconomische reden dient de werkgever een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. De werkgever dient hierbij rekening te houden met drie voorwaarden.

  1. De werkgever dient aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van een bedrijfseconomische reden. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat de omzet en klanten zijn teruggelopen of omdat het bedrijf in een verliesgevende situatie zit.
  2. De werkgever dient rekening te houden met het afspiegelingsbeginsel. Dit houdt kortweg in dat de werkgever een bepaalde selectiemethode moet gebruiken en rekening dient te houden met leeftijdsgroepen en de duur dat werknemers al in dienst zijn bij de werkgever.
  3. De werkgever dient aan te kunnen tonen dat er geen herplaatsing in een andere passende functie binnen de organisatie mogelijk is.

Voldoet de werkgever niet aan deze drie eisen dan kan het zijn dat er geen vergunning wordt gegeven door het UWV of dat de werknemer succesvol bezwaar kan maken tegen het verlenen van de vergunning. Nu tijdens corona is er een vierde grond bijgekomen waarbij u dient na te gaan of de werkgever een beroep heeft gedaan op de NOW.

De NOW Regeling

Als uw werkgever een beroep heeft gedaan op de NOW regeling dan mag de werkgever in principe niet overgaan tot ontslag. Ontslaat de werkgever u toch dan dient de werkgever de ontvangen steun voor het betalen van uw salaris terug te betalen aan het UWV.

Heeft de werkgever geen NOW aangevraagd voor u? Dan zal de werkgever verantwoording moeten afleggen aan het UWV waarom hij geen gebruik heeft gemaakt van deze regeling. Het UWV beslist door deze motivering of de werkgever toch een vergunning ontvangt om over te gaan tot ontslag of niet.

De vaststellingsovereenkomst bij ontslag door corona

De meeste werknemers zullen ook nu eerst een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgen. Met een vaststellingsovereenkomst stemt u in met het gegeven ontslag door de werkgever en houdt u bij een goed opgestelde vaststellingsovereenkomst recht op WW. U bent niet verplicht om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, maar dan zal de werkgever hoogstwaarschijnlijk de ontslagvergunning aanvragen via het UWV.

Als u een vaststellingsovereenkomst accepteert dan heeft u zoals gezegd recht op WW. Ook betaald de werkgever u een transitievergoeding en dient er rekening gehouden te worden met de opzegtermijn.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Raadpleeg dan te allen tijde een jurist. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren over uw rechten en plichten maar kunnen ook de overeenkomst toetsen. Vaak stelt de werkgever namelijk een vergoeding voor de juridische kosten beschikbaar, waardoor het toetsen van een vaststellingsovereenkomst vaak gratis is.

Tijdelijk contract en ontslag door corona

Heeft u een tijdelijk contract dat bijna afloopt? Dan staat het uw werkgever vrij om uw tijdelijke contract niet te verlengen. Wel dient de werkgever dit minimaal 1 maand voor de einddatum van uw contract aan te geven. Dit is de wettelijke aanzegverplichting zodat u nog de tijd heeft om een andere baan te zoeken en om tijdig WW aan te vragen. Als de werkgever zich niet houdt aan de aanzegverplichting dan is de werkgever een boete verschuldigd van maximaal 1 maandsalaris.

Ontslag wegens het oplopen van het coronavirus.

Als u het coronavirus heeft opgelopen kan de werkgever niet overgaan tot ontslag. Als werknemer wordt u namelijk beschermd bij ziekte en moet de werkgever twee jaar het salaris doorbetalen en niet overgaan tot ontslag. Bent u weer 100% beter en gaat u weer aan het werk dan gelden de regels zoals hierboven uiteengezet.

Juridische hulp en advies

Bent u ontslagen door de coronacrisis en wilt u weten wat er mogelijk is in uw situatie? Of heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever en wilt u weten of deze juist is? Wij kunnen u helpen en antwoord geven op uw vragen. Neem dus gerust contact met ons op, wij staan voor u klaar om u te helpen.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn