Minnelijke fase

Als u een conflict heeft dan bevindt deze zich vaak nog in de minnelijke fase. Als u een zaak bij ons aanlevert dan proberen wij zonder tussenkomst van de rechter tot een oplossing te komen. Dit noemen wij de minnelijke oftewel buitengerechtelijke fase. 

In de minnelijke fase zullen wij proberen in contact te komen met de andere partij. Dit doen wij doormiddel van brieven, email of telefonisch. Op deze manier proberen wij de andere partij in beweging te krijgen zijn verplichtingen na te komen of om een onderhandeling in te gaan. 

Wanneer dit geen resultaat boekt zullen wij met u in overleg treden en bekijken of een gerechtelijke procedure zinvol is. 

Heeft u een juridisch conflict of komt de andere partij zijn verplichtingen niet na? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Onze juristen kunnen u met veel expertise ondersteunen op onder meer de volgende gebieden: