Loonvordering

Elke werknemer heeft natuurlijk recht op loon wanneer hij gewerkt heeft of in de ziektewet zit. De werkgever is dan ook verplicht het loon uit te betalen. Mocht de werkgever dit niet doen, dan kan de werknemer een loonvordering indienen.

Wat is een loonvordering?

Als een werkgever het loon niet of maar gedeeltelijk uitbetaalt, dan ontstaat een loonvordering. Salaris moet op tijd betaald worden, dat is wettelijk zo geregeld. Wanneer het loon precies betaald moet zijn is afhankelijk van wat er is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Of het indienen van een loonvordering zinvol is, hangt af van de situatie.

Loonvordering instellen

Als een werkgever het loon niet voor de uiterste betaaldatum betaalt, dan is de werkgever vanaf dat moment in verzuim. De werknemer kan dan, zoals het heet, een loonvordering instellen. De werkgever hoeft niet in gebreke gesteld te worden. Een loonvordering moet binnen 5 jaar ingesteld worden, anders is de vordering verjaard en kan je geen aanspraak meer maken op het niet betaalde loon.

Of een loonvordering zinvol is, is afhankelijk van de situatie. Wil de werkgever niet betalen, dan is een loonvordering zinvol. Kan de werkgever niet betalen omdat hij ‘krap bij kas’ zit, dan is een loonvordering minder succesvol. Je kan er dan wel over nadenken om gezamenlijk (met collega’s) een faillissement van de werkgever aan te vragen.

Wettelijke verhoging en wettelijke rente

Als een werkgever het loon niet of veel te laat betaalt, dan kan een werknemer daardoor in financiële problemen komen. De overheid heeft daarom de wettelijke verhoging in het leven geroepen. De wettelijke verhoging is een soort ‘boete’ die de werkgever aan de werknemer moet betalen, naast het normale salaris. Het bedrag van deze ‘boete’ kan oplopen tot 50% van het achterstallig loon. De werkgever moet de wettelijke verhoging betalen over alle onderdelen van het brutoloon. Dit geldt dus ook voor de vakantietoeslag, overuren, provisies e.d. (als dat ook niet uitbetaald is).

Daarnaast heeft de werknemer ook recht op de vergoeding van de wettelijke rente, vanaf de dag dat het salaris betaald had moeten worden. De wettelijke rente wordt door de overheid bepaald, en bedraagt op dit moment 2%.

Is je salaris niet uitbetaalt?

Heeft de werkgever je loon niet uitbetaald? En wil je hulp bij het instellen van een loonvordering of advies? Neem contact met een van onze juristen op voor meer informatie en hulp.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn