Kort geding starten

Een rechtszaak (bodemprocedure) starten kan vaak snel, maar vaak duurt het minimaal 6 maanden voordat je daadwerkelijk voor de rechter staat. Dit kan nog langer duren als de rechter bijvoorbeeld diverse (bewijs)opdrachten geeft of als jij of de andere partij om uitstel vraagt. Soms kan er alleen niet zo lang gewacht worden, omdat er dan juist schade ontstaat. Bijvoorbeeld bij een onrechtmatige verbouwing op jouw erf, als een verhuurder last heeft van een huurder die overlast veroorzaakt of als je een loonvordering wilt instellen omdat jij je salaris niet ontvangt. Op dat moment is er vaak sprake van spoed en kan een kort geding een uitkomst bieden. Maar wat is een kort geding en wanneer zou je juist een kort geding starten?

Kort geding

Een kort geding is een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt genomen. Bij een kort geding moet er sprake zijn van spoed. Het kan dus gaan om een ontruiming in het huurrecht, een bouwstop in het bestuursrecht of een lekkage in een woning waarbij de vereniging van eigenaren niets wil doen. Bij een kort geding wordt met spoed een vonnis gevraagd aan de rechter.

Spoedeisend belang kort geding

Een kort geding kan alleen gestart worden als je een spoedeisend belang hebt. Met andere woorden, je kan een uitgebreide bodemprocedure niet afwachten. Dit is het geval als er sprake is van een onrechtmatige toestand die per direct dient te worden beëindigd.

Kortgedingprocedure

Op het moment dat een kort geding gestart wordt, zal de eisende partij allereerst een sommatie versturen. In deze sommatie schrijft de eisende partij eerst wat er aan de hand is en wat zij van je vorderen. Mocht dit niet tot het resultaat leiden, dan zal er vaak een kort geding gestart worden.

Start van het kort geding

Een kort geding wordt ingeleid met een dagvaarding. In de dagvaarding zal nogmaals de vordering van de eiser uiteengezet worden, zodat de rechtbank weet waarom jij een kort geding gestart bent. De dagvaarding wordt als concept ingediend bij de rechtbank, waarna de kortgedingrechter een datum en tijdstip bepaald. Na het bepalen van de dag en het tijdstip, zal de dagvaarding betekend worden door de deurwaarder aan de andere partij.

Behandeling kortgedingprocedure

Tijdens een kort geding zitting zal de kortgedingrechter beide partijen horen en zal de rechter diverse vragen stellen aan beide partijen. Ook zal de rechter beoordelen of partijen alsnog een schikking kunnen treffen. Mocht deze schikking niet lukken, dan zal een vonnis uitgesproken worden door de rechter. Dit vonnis kan direct uitgesproken worden of de rechter kan besluiten op korte termijn het vonnis toe te sturen.

Vonnis en bodemprocedure

Omdat een kort geding vaak snel verloopt en er een korte voorbereidingstijd is, heeft de kortgedingrechter vaak weinig tijd om alle aspecten te onderzoeken. Het vonnis is hierom eigenlijk een voorlopige uitspraak, waar wel rechtsgevolgen aan verbonden kunnen worden maar waar de verliezende partij nog wel iets aan kan doen.

Beide partijen kunnen na het vonnis nog een bodemprocedure starten om een ander oordeel te vragen aan de kantonrechter. Ook kan er direct besloten worden om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de kortgedingrechter.

In de praktijk komt het vaak voor dat beide partijen zich neerleggen bij het vonnis. Dit omdat de kortgedingrechter vaak inschat wat een kantonrechter zal oordelen in dezelfde zaak. De kans dat er een ander oordeel komt in een uitgebreide bodemprocedure is dan ook meestal niet heel groot.

Juridische hulp en advies bij een kort geding

Voor het voeren van een kortgedingprocedure is het vaak verstandig om een jurist in te schakelen. Zo kan ons kantoor een inschatting maken van de kansen, beoordelen of er sprake is van een spoedeisend belang en kunnen wij het woord doen bij een zitting.

Wil je ook hulp bij het starten van een kort geding of hulp bij het indienen van een verweer tegen een ontvangen dagvaarding? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze juristen. Onze juristen zijn professioneel, toegankelijk en beschikken over de juiste kennis om jou te kunnen helpen. Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn