Zorgplicht

De verzekerde heeft recht op tijdige zorg die verleend wordt door een zorgaanbieder.

Facebook
Twitter
LinkedIn