Voorlopige voorziening

Een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de lopende procedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang.

Facebook
Twitter
LinkedIn