Verwijtbaar

Het nalaten of niet handelen naar regels.

Facebook
Twitter
LinkedIn