Transitievergoeding

Transitievergoeding is de wettelijke ontslagvergoeding die werknemer krijgen bij onvrijwillig ontslag of bij een ontslag met wederzijds goedvinden.

Facebook
Twitter
LinkedIn