Glossary

Zienswijze

Een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente.

Zorgplicht

De verzekerde heeft recht op tijdige zorg die verleend wordt door een zorgaanbieder.

Zwijgrecht

Je bent niet verplicht om te antwoorden.