Onvoorziene omstandigheden

Hieronder wordt verstaan omstandigheden die niet in een overeenkomst zijn vermeld en er dus geen rekening mee kan worden gehouden.

Facebook
Twitter
LinkedIn