Ontslagdossier

Dit is een document of map waarin het ontslag van een werknemer wordt voorbereid.

Facebook
Twitter
LinkedIn