Ongedaanmakingsverplichting

Dit is een verplichting van partijen om gevolgen van een onlangs ontbonden overeenkomst zoveel mogelijk ongedaan te maken. Als ongedaan making niet meer mogelijk is, dan kan een vergoeding in de plaats komen ter waarde van de al verrichtte prestatie.

Facebook
Twitter
LinkedIn