Minimumloon

Werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon.

Facebook
Twitter
LinkedIn