Mediator

Een bemiddelaar die kan helpen bij het oplossen van conflicten tussen partijen. Een mediator is geen belangenbehartiger voor maar 1 partij, zoals een advocaat of jurist, en zal dus ook geen standpunt hebben.

Facebook
Twitter
LinkedIn