Ingebrekestelling

Schriftelijke verklaring waarmee iemand aangeeft dat de geadresseerde een afspraak niet is nagekomen.

Facebook
Twitter
LinkedIn