Gemachtige

Iemand die bevoegd is om een cliënt te vertegenwoordigen in een juridische procedure.

Facebook
Twitter
LinkedIn