Disciplinaire maatregel

Dit is een maatregel die een werkgever kan opleggen aan een werknemer op het moment dat een werknemer zijn verplichtingen niet (juist) nakomt. Vaak uiten deze maatregelen zich in officiële waarschuwingen, loonsancties, terugzetting in functie, schorsing en ontslag (op staande voet). 

Facebook
Twitter
LinkedIn