Conclusie van antwoord

Dit is een schriftelijk antwoord op de dagvaarding welke wordt ingediend tijdens een gerechtelijke procedure. Een conclusie van antwoord bevat een reactie op de dagvaarding van de eiser en eventueel worden er ook (nieuwe) bewijsstukken overlegd om het verweer te onderbouwen.  

Facebook
Twitter
LinkedIn