Bezwaar

Bezwaar is het indienen van een verweer tegen een bepaalde handeling van een bestuursorgaan. Bezwaar moet altijd binnen een bepaalde termijn ingediend worden. Hierna toetst het bestuursorgaan zelf het besluit en nemen zij een heroverweging. Deze heroverweging wordt de beslissing op bezwaar genoemd.

Facebook
Twitter
LinkedIn