Beleidsvrijheid

Vrijheid voor het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang.

Facebook
Twitter
LinkedIn