Antimisbruikbepaling

Een rechtshandeling die niet kan worden tegengeworpen aan de fiscale administratie in het geval van fiscaal misbruik.

Facebook
Twitter
LinkedIn