Algemeen Rijksambtenarenreglement

Het Algemeen Rijksambtenarenreglement vormde samen met het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, tot 1 januari 2020 de basis voor de rechtspositie van de rijksambtenaren in Nederland.

Facebook
Twitter
LinkedIn