Glossary

Aandeelhouder

Rechtspersoon (individu of organisatie) die aandelen in een vennootschap bezit.

Aanhangig

Het starten van een procedure bij de rechter.

Aansprakelijkheid

De verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen.

Aansprakelijkheid vereisten

De 5 vereisten (onrechtmatige gedraging, toerekenbaarheidEr is sprake van toerekenbaarheid op het moment dat een dader schuld heeft aan zijn gedraging of de onrechtmatige daad in zijn risicosfeer is gelegen. Meer van de daad aan de dader, schade, causaal verbandHiermee wordt bedoeld dat een gebeurtenis het directe gevolg is van een andere gebeurtenis, ook wel …

Aansprakelijkheid vereisten Lees meer »

Aanstellingskeuring

Een onderzoek dat een bedrijfsarts op verzoek van de werkgever verricht als slot van een sollicitatieprocedure.

Aanzegtermijn

De werkgever geeft schriftelijk aan bij een overeenkomst van 6 maanden of langer tussen werkgever en werknemer of deze word voorgezet of niet.

Aanzegvergoeding

Als je de verplichting, als werkgever, om werknemers met een tijdelijk contract niet tijdig informeert over de beslissing of een contract verlengd wordt of niet.

Achterstallig loon

Loon dat niet is uitbetaald op de dag na de laatste dag dat uitbetaling plaats kon vinden.