Instructierecht van de werkgever

Als werkgever heb je een wettelijk instructierecht welke staat beschreven in artikel 7:660 BW. Maar wat is het instructierecht en mag de werkgever het instructierecht eenzijdig doorvoeren?

Het instructierecht

Volgens het wettelijke instructierecht moet de werknemer zich houden aan voorschriften van de werkgever. Deze voorschriften moeten wel gaan om het verrichten van arbeid of om voorschriften met betrekking tot de goede orde in de onderneming. De voorschriften mogen verder niet in strijd zijn met de algemeen verbindende voorschriften of met de arbeidsovereenkomst.

Het instructierecht gaat met andere woorden niet over arbeidsvoorwaarden, maar over onderwerpen die (werk)instructies bevatten. Voorbeelden die regelmatig voorkomen en onder het instructierecht vallen zijn onder andere:

  • Voorschriften ten behoeve van het e-mail en internetgebruik;
  • Controlevoorschriften;
  • Voorschriften voor kleding;
  • Een rookverbod;
  • Een verbod voor alcohol en drugs;
  • Werk- en pauzetijden;
  • Een pestprotocol.

Vaak worden de instructies en voorschriften opgenomen in een personeelshandboek. Het personeelshandboek wordt ook vaak vernoemd in de arbeidsovereenkomst.

Eenzijdig doorvoeren van instructies

Het grote verschil met de arbeidsvoorwaarden is dat het instructierecht eenzijdig doorgevoerd mag worden door de werkgever. Wilt de werkgever bijvoorbeeld een rookverbod invoeren dan hoeft de werknemer hier niet mee in te stemmen. Ook mag de werkgever de instructies eenzijdig wijzigen.

De werkgever moet enkel zorgen dat de instructies duidelijk en begrijpelijk zijn. Ook moeten ze kenbaar gemaakt worden zodat alle werknemers weten wat er van hun verwacht wordt.

Naleving van het instructierecht

De werkgever mag maatregelen treffen op het moment dat een werknemer de voorschriften niet naleeft. Dit kan alleen op het moment dat de werknemer bekend is met de voorschriften. De werkgever kan verschillende maatregelen opleggen. Bijvoorbeeld een schriftelijke waarschuwing, of het opleggen van een boete en in het ergste geval kan de werkgever over gaan tot ontslag.

Juridische hulp en advies

Mocht je meer informatie willen over het instructierecht of wil je advies? Neem dan contact op met een van onze juristen. Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn