Ik ben aansprakelijk gesteld

Als ondernemer of particulier kun je aansprakelijk gesteld worden als er door jouw handelen schade is ontstaan. Wanneer iemand jou daarvoor aansprakelijk voor wil stellen, moet diegene daar wel een geldige reden voor hebben. Er zijn verschillende wettelijke redenen waarop jij aansprakelijk gesteld kan worden. In dit artikel lees je over de belangrijkste gronden voor aansprakelijkheid. Daarnaast geven wij aan wat jij kan doen als je aansprakelijk gesteld bent.

Heb jij specifieke vragen over een aansprakelijkheidsstelling, bijvoorbeeld omdat jij aansprakelijk bent gesteld, schade hebt geleden of omdat je iemand aansprakelijk wil stellen? Wij helpen jou graag. Ons uitgangspunt is om een juridische oplossing te creëren die past bij jouw belangen. Neem contact met ons op via 071-200 1235 of info@snkjuristen.nl.

Wanprestatie

De eerste grond waarop je aansprakelijk gesteld kunt worden is wanprestatie. Er is sprake van wanprestatie als een van de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt. Deze afspraken zijn bijvoorbeeld mondeling overeengekomen of ze staan in een overeenkomst. Er is ook sprake van wanprestatie als de afspraken gedeeltelijk niet worden nagekomen of als deze niet zijn nagekomen zoals afgesproken. Een voorbeeld daarvan is als er met de schilder is afgesproken dat hij de muren blauw verft en de schilder heeft grijze verf gebruikt.

Onrechtmatige daad

De tweede grond waarop je aansprakelijk gesteld kunt worden is de onrechtmatige daad. Bij een onrechtmatige daad heeft de ene partij schade geleden vanwege de onwettige of onbehoorlijke handeling van een andere partij. Om aansprakelijk gesteld te worden op grond van een onrechtmatige daad, moet voldaan zijn aan een aantal wettelijke vereisten. Dit zijn de onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit. Alleen als aan alle vereisten is voldaan, is er sprake van een onrechtmatige daad .

Aansprakelijkheid als ondernemer

 Ook ondernemers kunnen aansprakelijk gesteld worden. Tijdens hun werkzaamheden kan er door een handeling of door een fout schade ontstaan waardoor een ander schade lijdt. De dienstverlener die tekortschiet in de nakoming van de afspraken kan aansprakelijk gesteld worden voor wanprestatie, ofwel contractbreuk. Hierbij kan het onder andere gaan om:

 • Aansprakelijkheid omdat het werk niet naar behoren is afgeleverd.
 • Aansprakelijkheid omdat er schade aan spullen is toegebracht.
 • Aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde.
 • Aansprakelijkheid voor personeel.
 • Het geleverde product geleverd werkt niet naar behoren.

Beroepsfouten

 Een ondernemer kan ook aansprakelijk gesteld worden vanwege een beroepsfout. Ondernemers die diensten verlenen kunnen fouten maken tijdens de uitoefening van hun beroep. Dit gaat bijvoorbeeld om de aannemer die een dakkapel onzorgvuldig plaatst, waardoor er lekkages ontstaan. De aannemer kan in die situatie aansprakelijk gesteld worden voor de schade die de klant lijdt.

Aansprakelijk als particulier

Ook particulieren kunnen door een ander aansprakelijk gesteld worden. Er zijn veel verschillende situaties waarin er schade kan ontstaan, bijvoorbeeld:

 • Je hebt de spullen van iemand anders vernield.
 • Je hebt de spullen van iemand anders beschadigd.
 • Je hebt een gevaarlijke situatie gecreëerd.
 • Je komt de gemaakte afspraken niet na.

Aansprakelijkheid door kinderen

Als een kind schade toebrengt aan een ander, of aan de spullen van diegene, dan is de ouder of voogd daarvoor aansprakelijk. Dit betekent dat de ouders volgens de wet verplicht zijn om de schade te vergoeden.

Bijvoorbeeld:

 • Een kind is op straat aan het voetballen en schopt (al dan niet per ongeluk) de voetbal door een raam.
 • Een kind verstopt zich en laat een fietser die langsrijdt schrikken, waardoor deze ten val komt en hierdoor medische kosten moet maken.
 • Een kind rijdt onverzekerd op een scooter en veroorzaakt een ongeval waardoor er schade ontstaat.
Aansprakelijkheid door (huis)dieren

De eigenaar van een dier is aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het gedrag van het dier. Onderstaande voorbeelden zijn situaties waarvoor de eigenaar van het dier aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade.

 • Het dier bijt een ander dier of persoon.
 • Een hond sloopt andermans spullen.
 • Een dier heeft schade veroorzaakt aan auto’s.

Wat kan ik doen als ik aansprakelijk gesteld ben?

Als een persoon schade heeft geleden door jouw handelen, dan kan hij jou daarvoor aansprakelijk stellen. Dat gebeurt meestal per email of brief. Het belangrijkste is dat jij de aansprakelijkheid niet direct erkent. Laat een jurist eerst uitzoeken of jij op grond van de wet inderdaad aansprakelijk bent.

SnK Juristen is op de hoogte van de wetgeving rondom aansprakelijkheid. Wij weten wanneer een persoon aansprakelijk gesteld kan worden en welke schade er dan vergoed moet worden. Daarom kunnen wij jou adviseren over de aansprakelijkheid. Ook kunnen wij namens jou verweer voeren tegen een aansprakelijkheidsstelling. Heb je juridische ondersteuning of advies nodig? Neem dan contact met ons op via 071-200 1235 of info@snkjuristen.nl voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn