Huurverhoging na renovatie

Een verhuurder kan ervoor kiezen om werkzaamheden uit te (laten) voeren aan de woning die u huurt. Deze werkzaamheden kunnen opgevat worden als onderhoud, dringende werkzaamheden of renovatie.

Als een verhuurder renovatiewerkzaamheden wilt uitvoeren, dient dit in overleg te gaan met de huurder zelf. De verhuurder dient met een redelijk voorstel te komen en aan te geven welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Vaak wordt een renovatie te pas en te onpas gebruikt en wordt deze term ook bij gewoon onderhoud gebruikt. Kortweg is er pas sprake van een renovatie als het woongenot van de huurder toeneemt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij (gedeeltelijke) vernieuwing van apparatuur of bij vervanging of toevoegingen in de woning. Door renovatie kan het gebeuren dat er ook een huurverhoging plaatsvindt. Wat voor huurverhoging er toegepast mag worden en hoe hoog deze huurverhoging mag zijn leest u in deze blog.

Huurverhoging na renovatie

Als een huurder heeft ingestemd met een renovatie of als 70% van het complex heeft ingestemd met een renovatie dan kan het zijn dat een huurder naderhand een huurverhoging krijgt. De verhoging wordt vaak van tevoren aan een huurder medegedeeld. Een huurverhoging kan enkel doorgevoerd worden indien de woning door de renovatie meer voorzieningen en meer comfort heeft. Krijgt de huurder bijvoorbeeld een nieuwe keuken met nieuw apparatuur, dubbelglas of een tweede toilet dan stijgt het comfort in de huurwoning en mag er een huurverhoging doorgevoerd worden. Concreet mag een huurverhoging bij renovatie enkel plaatsvinden indien:

 1. De huurder toestemming heeft gegeven voor de renovatie.
 2. De nieuwe voorzieningen meer comfort bieden dan de oude.
 3. De nieuwe huurprijs niet hoger is da de maximale huurprijs volgens de puntentelling van de woning.

Het toepassen van een huurverhoging mag dus enkel indien er voorzieningen worden aangebracht die voorheen niet in de woning waren, de voorzieningen zijn uitgebreid of zijn aangepast naar de huidige maatstaven of als er een luxe voorziening geplaatst wordt.

Onderhoud en huurverhoging

Voor het doorvoeren van een huurverhoging dient er een verschil gemaakt te worden tussen (groot)onderhoud en renovatie. Voor kleine herstellingen en groot onderhoud hoeft het namelijk niet zo te zijn dat er sprake is van verbetering van het woongenot. Hierdoor mag er ook geen huurverhoging plaatsvinden. Onder grootonderhoud valt bijvoorbeeld:

 • Onderhoud en herstel van funderingen, gevels, trapportalen, galerijen, balkons en het onderhoud van lift of de cv;
 • Vervanging van kozijnen inclusief ramen en deuren;
 • Het opheffen van vochtproblemen door bijvoorbeeld een fout in de constructie;
 • Vervanging van dakconstructies inclusief bedekking en goten;
 • Vervangen van rioleringen, gas-, water- en elektraleidingen;
 • Het vervangen van sanitair, keuken en elektrische installatie waarbij er geen voorzieningen toegevoegd worden;
 • Buitenschilderwerk;
 • Het onderhouden van elektrische bedrading, water- en gasleidingen.

Voor bovenstaande voorbeelden kan en mag de verhuurder in beginsel geen verhoging van de huurprijs doorvoeren. Dit omdat het niet zorgt voor een verbetering van het woongenot. Als huurder en verhuurder doet u er goed aan om na te gaan of de werkzaamheden dan ook onder onderhoud vallen of daadwerkelijk onder een renovatie.

Niet eens met de huurverhoging na renovatie

In de meeste gevallen wordt de nieuwe huurprijs voor de renovatie aan de huurder medegedeeld. Toch heeft de huurder -ook na een eventueel akkoord- de mogelijkheid om na de renovatie de huurverhoging te laten toetsen bij bijvoorbeeld de Huurcommissie. Zo’n procedure moet binnen 3 maanden na de renovatie zijn ingediend bij de Huurcommissie of de kantonrechter. Zij toetsen vervolgens of de huurverhoging redelijkheid is.

Tijdens een procedure zullen zij een onderzoek starten en een puntentelling maken van de woning. Deze puntentelling wordt uitgevoerd door te beoordelen welke voorzieningen de huurder allemaal in de woning heeft. Aan de hand van deze puntentelling zullen zij beoordelen of de voorgestelde huurverhoging redelijk is of niet, mede gelet op de huur die momenteel betaald wordt.

Juridisch advies en hulp

Krijgt u te maken met een huurverhoging door renovatie en wilt u advies of hulp? Neem dan gerust contact met een van onze juristen op. Wij kunnen de renovatie en de huurverhoging beoordelen, u adviseren en desgewenst onderhandelen of procederen. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord.  

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn