Hoeveel kost een rechtszaak

In uw recht staan en uw recht krijgen zijn helaas twee verschillende dingen. Ondanks ons motto: “onderhandelen als het kan, procederen als het moet” komt het voor dat een gang naar de rechter toch noodzakelijk is. Een van de vele vragen die wij dan krijgen is hoeveel een rechtszaak kost en met welke andere kosten er rekening gehouden moet worden? Ondanks dat er bij elke zaak een ander antwoord gegeven kan worden, kunnen wij vaak een goede inschatting maken voor alle kosten. Maar tijd om een antwoord te geven op de vraag: Hoeveel kost een rechtszaak?

Kosten van een gemachtigde (jurist/advocaat)

Niet in alle procedures bij de rechtbank is het nodig om een gemachtigde in te schakelen. Wel wordt dit aangeraden omdat een jurist en advocaat juridisch (meer) onderlegd zijn. Het verschil tussen een jurist en een advocaat is ook niet groot, waardoor een jurist u ook met expertise kan bijstaan. De kosten van een gemachtigde zijn verschillend omdat elk kantoor andere uurtarieven hanteert. Daarbij zijn de kosten ook afhankelijk van de tijd die in een dossier gestoken wordt. Vaak kan er wel een inschatting gegeven worden van de kosten door een gemachtigde.

Onze juristen geven van te voren zoveel mogelijk een inschatting van de tijd en de bijbehorende kosten. Dit kunnen wij doen omdat wij regelmatig dossiers behandelen met verschillende procedures en in verschillende rechtsgebieden. Hierom is het bij ons mogelijk om een vaste prijs overeen te komen in elk dossier.

Het kan zijn dat u onder een bepaald jaarinkomen valt, waardoor u recht heeft op een tegemoetkoming. Hierdoor bestaan de kosten van een gemachtigde uit de eigen bijdrage die u dient te betalen. 

De griffierechten

Naast de kosten voor een gemachtigde dient u ook kosten aan de rechtbank te betalen. Deze kosten heten griffierechten. De hoogte van de griffierechten zijn afhankelijk van het soort zaak, of u particulier bent of namens een onderneming een zaak indient en wat het belang in de zaak is. Hoe groter het belang in een zaak, hoe hoger de griffierechten zijn. Op de website van de Rechtspraak staat een overzicht van de kosten in elke zaak. Zo zijn de minimale kosten bij de rechtbank in 2020 € 83, – en de maximale kosten € 4.131, –

Deurwaarderskosten voor de eisende partij

In de meeste zaken moet u bij het starten van een rechtszaak dagvaardingskosten betalen. Deze kosten dient u te betalen omdat de deurwaarder bij exploot -de dagvaarding- de tegenpartij moet oproepen om op een zitting te verschijnen. De deurwaarderskosten worden wettelijk vastgesteld en hebben hierom een vast bedrag.

Vergoeding proceskosten

De partij die de procedure wint krijgt vaak ook (een deel van) de proceskosten vergoed. Vaak dient de verliezende partij de gehele kosten voor het griffierecht en de deurwaarderskosten terug te betalen. De kosten voor een jurist of een advocaat worden ook (deels) vergoed. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op een puntensysteem. Elke proceshandeling staat voor één of een halve punt en de waarde van de punten zijn afhankelijk van het belang in de zaak. Ondanks dat u een deel van de kosten terug krijgt als u wint moet u er rekening mee houden dat dit niet alle kosten dekt.

Procedure starten

Voordat u een procedure start is het van belang om te kijken naar de kans van slagen en naar de bijbehorende kosten. Als uw dossier geen kans van slagen heeft is het niet verstandig om een procedure bij de rechtbank in te dienen omdat u dan ook een kans heeft dat u de proceskosten van de andere partij dient te betalen. Hierom geeft ons kantoor te allen tijde een eerlijke inschatting van de kosten en uw kansen. Ook is een vaste prijs in de meeste zaken mogelijk zodat u duidelijkheid heeft over de kosten.

Juridische hulp en advies

Wilt u hulp bij het starten van een procedure of wilt u advies? Wij helpen u graag verder! Schroom dus niet om contact met een van onze juristen op te nemen. 

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn