Handhaving afdwingen

Iedereen kan wel eens last hebben van buren die te veel geluid maken, van geluid op een terras bij jou in de straat of van afval wat op straat staat. Pas op het moment dat dit stelselmatig gebeurt en jij echt hinder en overlast ondervindt, kan je een melding maken bij de gemeente. Soms kan het voorkomen dat de gemeente een brief naar je schrijft en vermeldt niets te (kunnen) doen. Kan je dan toch handhaving afdwingen of heb je gewoon pech?

Handhaving door de gemeente

Op het moment dat de gemeente een melding krijgt van overlast of hinder zijn zij verplicht om deze klacht te onderzoeken. De gemeente heeft namelijk een ‘beginselplicht tot handhaving’. Met andere woorden de gemeente moet een melding serieus nemen en hier onderzoek naar doen.

Indienen handhavingsverzoek

Als jij overlast ervaart, kan je een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente. Dit doe je door duidelijk en schriftelijk aan te geven waardoor je hinder of overlast hebt. Waar mogelijk, kan je dit onderbouwen met feiten zoals bijvoorbeeld foto’s. De gemeente dient dit op korte termijn te onderzoeken en binnen acht weken een reactie te geven.

Beslissing handhavingsverzoek

Op het moment dat de gemeente niet tijdig een beslissing neemt op het ingediende handhavingsverzoek dan kan je een ingebrekestelling indienen bij de gemeente. In de ingebrekestelling geef je aan dat je het niet eens bent met het uitblijven van een beslissing. Je kan ook aangeven dat als de gemeente geen beslissing neemt jij een dwangsom vordert. Mocht een reactie van de gemeente dan weer uitblijven, dan moet de gemeente een geldbedrag aan jou betalen, maar je kan ook direct beroep indienen bij de rechtbank.

Ontvang je wel op tijd een beslissing, maar ben je het niet eens met het besluit? Dan kan je een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. In het bezwaarschrift geef je aan waarom je het niet eens bent met het besluit en onderbouw je dit met feiten. Mocht ook het bezwaarschrift afgewezen worden, dan kan je eventueel nog beroep indienen bij de rechtbank.

Je kan bij overlast dus wel degelijk handhaving afdwingen bij de gemeente en bezwaar en/of beroep instellen.

Juridische hulp en advies bij het afdwingen van handhaving

Mocht je meer informatie willen, heb je juridische hulp of advies nodig of wil je hulp bij het instellen van bezwaar en/of beroep? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze juristen. Onze juristen zijn professioneel, toegankelijk en beschikken over de juiste kennis om jou te kunnen helpen.  Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn