Fasensysteem bij de uitzendovereenkomst

Deze blog is per 1 januari 2020 aangepast

De uitzendovereenkomst is een andere arbeidsovereenkomst dan normaal. Als uitzendkracht heb je een andere arbeidsverhouding en eigenlijk twee “bazen”. Je hebt gewoon een werkgever, namelijk het uitzendbureau, maar de werkzaamheden worden verricht voor een derde die toezicht houdt. De derde wordt ook wel de inlener of opdrachtgever genoemd. Als uitzendkracht heb je hierdoor andere rechten. Hierbij geldt ook hoe langer je in dienst bent bij het uitzendbureau, hoe meer rechten jij krijgt. Deze rechten zijn verdeeld in verschillende fases. Tot 30 december 2019 werd een onderscheid gemaakt tussen de ABU-CAO en de NBBU-CAO. Echter zijn beide CAO’s samengevoegd tot één cao, namelijk de CAO voor uitzendkrachten. Formeel gezien blijven het twee gescheiden cao’s, vandaar dat we ze nog als twee gescheiden cao’s behandelen. Wat er daadwerkelijk verandert door de komst van één cao, zullen wij in een aparte blog beschrijven. 

ABU-CAO

Het fasensysteem van de ABU bestaat uit drie fasen, met verschillende rechten en plichten.

Fase A

Als je begint te werken als uitzendkracht kom je allereerst in fase A terecht. Je kunt gedurende 78 weken (anderhalf jaar) werkzaam zijn bij het uitzendbureau met een uitzendbeding. Het uitzendbeding houdt in dat de uitzendovereenkomst ieder moment kan eindigen indien de opdrachtgever de opdracht wilt beëindigen. Hierbij geldt wel een aanzegtermijn van een aantal dagen. Voor de eerste 78 weken tellen alle weken waarin gewerkt wordt mee en maakt het niet uit hoeveel uren dit waren. Ook mag je een onbeperkt aantal contracten krijgen.

Bij Fase A geldt dat je alleen loon ontvangt over de gewerkte uren, je vakantiedagen en vakantiegeld opbouwt en je pas na 26 weken gewerkt te hebben pensioen gaat opbouwen.

Fase B

Na verloop van fase A, kom je in fase B terecht. Deze fase duurt maximaal vier jaren en, je mag maximaal zes detacheringscontracten voor bepaalde tijd krijgen. Werk je in deze fase vier jaar en één dag of krijg je een zevende contract dan stroom je door naar fase C.

De detacheringsovereenkomst mag tussentijds worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijnen, daarnaast heb je recht op loondoorbetaling bij ziekte.

Mocht de inlener de opdracht beëindigen, dan loopt de overeenkomst met het uitzendbureau door. Het uitzendbureau moet opzoek gaan naar ander passend werk en jij behoudt een deel van je loon. Jij moet vervolgens wel het passende werk accepteren.

Fase C

Na verloop van fase B kom je, indien de uitzendovereenkomst wordt voortgezet, terecht in fase C. Fase C is een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook hier geldt dat je jouw loon doorbetaald krijgt als je ziek bent of als de opdracht wordt beëindigd door de inlener. Het uitzendbureau moet dan weer opzoek gaan naar passend werk, welke jij weer moet accepteren.

Zowel de uitzendonderneming als jij kunnen de overeenkomst beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn. Voor de uitzendonderneming geldt hierbij wel dat dit enkel kan met wederzijds goedvinden (bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst), of met toestemming van het UWV of de kantonrechter.

De NBBU-cao

Het fasensysteem van de NBBU bestaat uit vier fasen. Ook hier gelden verschillende rechten en plichten bij elke fase.

Fase 1 en 2

Fase 1 duurt bij de NBBU-cao 26 weken. In fase 1 geldt het uitzendbeding. Het uitzendbeding houdt in dat de uitzendovereenkomst ieder moment kan eindigen indien de opdrachtgever de opdracht wilt beëindigen. Daarnaast geldt dat als je niet werkt, je ook geen loon ontvangt.

Voor fase 2 geldt precies hetzelfde als in fase 1. Alleen duurt deze fase 52 weken.

Fase 3

Bij fase 3 krijg je een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze fase mag maximaal vier jaren duren en jij mag maximaal zes contracten krijgen. Ook heb je recht op (een deel van het) loon bij bijvoorbeeld ziekte.

De uitzendovereenkomst kan tussentijds beëindigd worden, mits dit staat opgenomen in de overeenkomst. Indien de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging niet staat opgenomen in het contract, dan loopt het contract per de einddatum af.

Fase 4

Bij fase 4 ontvang je een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij fase 4 geldt ook dat de uitzendonderneming jouw loon moet doorbetalen indien het werk wegvalt. De uitzendonderneming is vervolgens verplicht om passend en vervangend werk aan te bieden, welke jij ook nu weer moet accepteren.

Het fase 4 contract kan beëindigd worden met inachtneming van de opzegtermijn. Voor de uitzendonderneming geldt hierbij wel dat dit enkel kan met wederzijds goedvinden (bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst), of met toestemming van het UWV of de kantonrechter.

Wil je ook advies over jouw situatie of heb je hulp nodig, neem dan vrijblijvend contact op!

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn