Eenzijdig wijzigingsbeding

Sommige werkgevers hebben een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Vaak staat er in de arbeidsovereenkomst een bepaling opgenomen zoals:

“de werkgever is bevoegd om de opgenomen arbeidsvoorwaarden in deze arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen indien de werkgever hiervoor zwaarwichtige belangen heeft of indien deze wijzigingen redelijkerwijs van de werknemer geacht kunnen worden”.

Maar betekend dit dat de werkgever echt alles mag aanpassen in de arbeidsovereenkomst of zijn hier toch nog voorwaarden aan verbonden?

Het eenzijdig wijzigingsbeding

Het wijzigingsbeding mag de werkgever alleen toepassen als de wijziging doorgevoerd worden voor alle werknemers. De wijziging kan dus niet alleen voor Piet gelden en voor Nico niet, tenzij Piet er uiteraard mee instemt. Daarnaast kan de werkgever niet zomaar alles aanpassen. Het eenzijdig wijzigingsbeding dient om voorkomende arbeidsvoorwaarden te gaan. Hierbij kan je denken aan de openingstijden van het bedrijf, daarnaast moet er sprake zijn van een zwaarwichtig belang.

Zwaarwichtig belang bij het eenzijdige wijzigingsbeding

Indien de werkgever een beroep wilt doen op het eenzijdige wijzigingsbeding dan dient er sprake te zijn van een zwaarwichtig belang. Bij een zwaarwichtig belang kan er gedacht worden aan een bedrijfseconomisch of organisatorische omstandigheid. De werkgever wordt dus eigenlijk gedwongen tot de wijzigingen die hij dient door te voeren voor de werknemers. Zoals eerder gemeld kan het dus bijvoorbeeld over de openingstijden gaan omdat de leveranciers bijvoorbeeld op andere tijden leveren. Of omdat het bijvoorbeeld financieel slecht gaat met het bedrijf waardoor bepaalde extraatjes niet meer uitbetaald kunnen worden.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding, maar toch wijzigingen

Indien er geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek staat, dan kan de werkgever niet eenzijdig de voorwaarden wijzigen. De werknemer dient dus met de wijzigingen in te stemmen. Wel kan het zijn dat op grond van de redelijkheid en billijkheid de werkgever bepaalde wijzigingen alsnog kan doorvoeren. Per geval dient er dan gekeken te worden wat de wijziging is en of de wijziging redelijk is. Zo ja, dan mag de werkgever alsnog de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen.

Juridische hulp en advies

Mocht je advies willen, een geschil hebben of hulp willen van ons kantoor bij de gesprekken, onderhandelingen of bij een gerechtelijke procedure. Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze juristen. Onze juristen zijn professioneel, toegankelijk en beschikken over de juiste kennis om jou te kunnen helpen. Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn