De gerechtelijke procedure

In sommige zaken kom je er met onderhandelingen niet uit, waardoor een van de partijen besluit om naar de rechter te stappen. In juridische woorden kunnen partijen in der minne geen oplossing vinden voor het conflict. Een van de partijen zal dan dagvaarden en een gerechtelijke procedure starten. Vele hebben de nodige vragen over een gerechtelijke procedure en de gang van zaken tijdens een comparitie. In deze blog leggen wij alles uit over een gerechtelijke procedure.

Start van een gerechtelijke procedure

Een gerechtelijke procedure begint met de dagvaarding. Een van de partijen zal een dagvaarding (laten) opstellen en deze (laten) indienen bij de bevoegde rechtbank. De andere partij ontvangt een dagvaarding van de deurwaarder. In de dagvaarding staat beschreven wat de ander vordert en waarom. Hierna zal de andere partij een conclusie van antwoord indienen. De conclusie van antwoord is het verweer van de partij die gedagvaard is. Eventueel kan je ook een eis in reconventie indienen, waardoor er ook een tegenvordering ingediend wordt.

Na het indienen van het verweer kan het voorkomen dat de rechter op basis van alle schriftelijke stukken een vonnis wijst. In de meeste gevallen zal de rechter een comparitie van partijen bevelen, waar beide partijen op een bepaalde datum bij de rechter moeten komen.

Wat is een comparitie van partijen

Een comparitie van partijen is een ander woord voor een zitting bij de rechter. Tijdens de gerechtelijke procedure zal de rechter eerst controleren wie er allemaal aanwezig zijn en welke stukken partijen hebben ingediend.

Hierna zal de rechter eerst meer informatie proberen te krijgen. Dit doet de rechter door aan beide partijen vragen te stellen. Als de rechter alle informatie heeft gekregen die hij nodig heeft, zal er eerst gekeken worden naar een eventuele schikking.

Schikking tijdens een gerechtelijke procedure

Tijdens een schikking laat de rechter beide partijen met elkaar in gesprek gaan om alsnog tot een oplossing te komen. De ene keer zal er wel een schikking getroffen kunnen worden en de andere keer niet. Dit is echt afhankelijk van beide partijen. Immers dienen beide partijen mee te werken aan een oplossing. Als partijen een oplossing weten te vinden, zal de rechter dit vastleggen in een proces-verbaal. Mocht een schikking niet lukken, dan zal de rechter een vonnis wijzen.

Wat gebeurt er na een gerechtelijke procedure

Na de zitting dienen partijen zich te houden aan de schikking die zij zelf hebben gesloten. Mocht een van de partijen zijn afspraken niet nakomen, dan kan de andere partij de afspraken afdwingen.

Dit kan ook als de rechter een vonnis gewezen heeft. Na het vonnis of nadat de ander zijn verplichtingen niet nakomt, kan de deurwaarder ingeschakeld worden. De deurwaarder betekent het vonnis waardoor de andere partij nogmaals op de hoogte wordt gesteld van de uitspraak. Voldoet de ander dan alsnog niet aan de afspraken, dan kan de deurwaarder bijvoorbeeld beslag laten leggen.

In het vonnis of tijdens een schikking kunnen partijen ook veroordeeld worden in (terug)betaling van de proceskosten. De partij die het minst gelijk krijgt dient dan vaak de betaalde griffierechten, deurwaarderskosten en een deel van de juridische kosten te betalen.

Juridische hulp en advies bij een gerechtelijke procedure

Voor het voeren van verweer of voor het indienen van een dagvaarding is het vaak verstandig om een jurist in te schakelen. Zo kan ons kantoor een inschatting maken van de kansen, beoordelen of een tegenvordering ingediend kan worden en kunnen wij het woord voor je voeren tijdens een comparitie.

Wil je ook hulp en bijstand bij een gerechtelijke procedure? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze juristen. Onze juristen zijn professioneel, toegankelijk en beschikken over de juiste kennis om jou te kunnen helpen. Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn