De aanzegverplichting

Bij elke tijdelijke arbeidsovereenkomst geldt sinds 2015 de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst moet informeren over een voortgang van de arbeidsrelatie. De aanzegverplichting dient ervoor te zorgen dat werknemers tijdig geïnformeerd worden over een eventueel ontslag zodat ze kunnen solliciteren voor een nieuwe baan.

De aanzegverplichting geldt niet voor contracten korter dan zes maanden of als er geen specifieke einddatum overeen is gekomen. Ook bij de uitzendovereenkomst is de aanzegverplichting niet verplicht.

Te late aanzegging

Als de werkgever niet aan de aanzegverplichting voldoet of te laat mededeelt dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt, dan is de werkgever in beginsel schadeplichtig. Deze vergoeding wordt naar evenredigheid berekend en is maximaal één maansalaris, zonder toeslagen. Is de werkgever één week te laat met de aanzegging, dan bedraagt de vergoeding één weeksalaris.

Let erop dat de werknemer zelf een beroep moet doen op de aanzegvergoeding. Gebeurd dit niet of niet binnen twee manden na afloop van de arbeidsovereenkomst, dan is de werkgever geen aanzegvergoeding verschuldigd.

Aanzegverplichting schriftelijk

Als werkgever heeft u een bewijslast en moet u aantonen dat u de arbeidsovereenkomst op tijd heeft opgezegd. Een aanzegging per e-mail of via de WhatsApp is ook mogelijk en voldoet aan het schriftelijk vereisten. Wel moet de werkgever aantonen dat de werknemer het bericht ook daadwerkelijk heeft ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld door de blauwe vinkjes op WhatsApp, een ontvangstbevestiging of door ondertekening van de aanzegging door de werknemer.

Aanzegverplichting mondeling

In de praktijk komt het vaak genoeg voor dat werknemer en werkgever een gesprek hebben met elkaar waarin wordt medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet. De werkgever voldoet hierdoor aan de aanzegverplichting, echter doet de werkgever dit mondeling.

In de praktijk is er verdeeldheid onder rechters of de aanzegverplichting ook mondeling mag gebeuren. Zo ook in een recent arrest. In dit arrest had de werknemer een procedure gestart aangezien zij geen schriftelijke bevestiging kreeg van de werkgever aangaande het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Partijen hadden wel een gesprek gehad, waardoor de werknemer wist dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen. Echter oordeelde de rechter dat de aanzegverplichting schriftelijk diende te gebeuren, waardoor de werknemer alsnog de aanzegvergoeding ontving.

Ondanks deze uitspraak zijn er ook rechters die oordelen dat de aanzegverplichting ook mondeling kan gebeuren. De werknemer weet immers door dit gesprek dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt. De werknemer heeft hierdoor geen onzekerheid over het verlengen van de arbeidsovereenkomst. Wel doet u er als werkgever goed aan om na een gesprek alsnog schriftelijk mede te delen dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt.

Aanzegverplichting bij voorbaat

U kunt om te voorkomen dat u de arbeidsovereenkomst te laat opzegt, de aanzegverplichting opnemen in de arbeidsovereenkomst. U geeft in de arbeidsovereenkomst aan dat deze na afloop niet wordt voortgezet en u daarmee voldoet aan uw aanzegverplichting.

Als de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst voort te zetten, dan kan de werkgever dit alsnog mededelen aan de werknemer. In de praktijk volgt er dan vaak een gesprek en een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Juridisch advies of hulp

Bent u werkgever of werknemer en heeft u vragen over de aanzegverplichting of heeft u advies of hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op met een van onze juristen. Wij staan graag voor u klaar.  

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn